E-DUANG : ทดสอบ กระแส ก้าวไกล “บ้านใหญ่” ไหลมาเททับ

กระแสการไหลมาเป็นส่วนหนึ่งในพรรคก้าวไกลของเครือข่ายแห่ง “บ้านใหญ่” ในแต่ละพื้นที่ได้กลายเป็น”คำถาม”อันแหลมคม

แหลมคมกระทั่ง นายชัยธวัช ตุลาธน ต้องเอาเป็น”ประเด็น”

ยิ่งการเลือกตั้งในระดับ”ท้องถิ่น” ไม่ว่าจะเป็นระดับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นระดับนายกเทศมนตรี ไม่ว่าจะเป็นระดับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คืบคลานเข้ามา

ยิ่งเป็น”คำถาม” ยิ่งเป็น”ประเด็น”ทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

ในเมื่อพรรคก้าวไกลกำหนดให้การเลือกสรรโดยพื้นฐานเป็น อำนาจของตัวแทนประจำอำเภอ ของตัวแทนประจำจังหวัด ก่อนนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการระดับพรรค

นั่นหมายถึงการต่อสู้ภายในได้เริ่มตั้งแต่ระดับ”อำเภอ” ไปสู่การต่อสู้ระดับ”จังหวัด”ความขัดแย้งอันอาจเป็นชนวนไปสู่การแตกแยกย่อมปะทุ

เพราะความเคยชินเดิมในทางการเมืองเป็นความเคยชินที่ตกทอดมาจากวัฒนธรรมการเมือง”บ้านใหญ่”ความสงสัยในการปรับตัวจึงกลายเป็น”หัวข้อ”ต้องการ”คำตอบ”

นี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในท่ามกลางการพัฒนา เติบใหญ่

 

หากเทียบการคัดสรร”ตัวบุคคล”ระหว่างยุคพรรคอนาคตใหม่กับยุคพรรคก้าวไกลมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดโดยวัดจากจำนวนของ”งูเห่า”

เป็น”งูเห่า”ที่มีมืออันทรงพลังจาก”ภายนอก”ยั่วยวนผ่านปัจจัยอันหนักหนาในทางการเมืองและอามิสจากที่เคยมีหลายสิบคนอาจเห็นได้เพียง 2 คน

แต่เชื่อได้เลยว่าเมื่อลงลึกเข้าไปในความกว้างใหญ่ไพศาล ของการเมือง”ท้องถิ่น” และกระแสการไหลมาของ”บ้านใหญ่”และ บริวารผลสะเทือนย่อมจะเห็นตลอดสองรายทาง

ไม่ว่าจะเป็นที่อุดรธานี ไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการ ไม่ว่าจะ เป็นที่ราชบุรี ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ ไม่ว่าจะ เป็นที่ปทุมธานี

นี่ย่อมท้าทายไม่เพียงกรรมการประจำ”อำเภอ” หากท้าทายต่อกรรมการชี้ขาดในระดับ”พรรค”

 

ความอ่อนไหวอย่างยิ่งจากการเล็ดรอดเข้าไปในยุคพรรคอนาคต ใหม่ต่อเนื่องมายังยุคพรรคก้าวไกลยังคงตามมาหลอกหลอน

ไม่ว่าทะเบียนรถ 2475 ไม่ว่าในเรื่องคุกคามทางเพศ

เป็นบทเรียนที่ทำให้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ต้องเจ็บปวด เป็นบทเรียนที่ทำให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นายชัยธวัช ตุลาธน ยิ้มมิได้ หัวร่อไม่ออก ได้แต่ร่ำไห้สถานเดียว

การตีฝ่ากระแสแห่ง”บ้านใหญ่”ในความเติบใหญ่ของพรรค ก้าวไกลจึงเป็นโจทย์ใหม่ที่ดำรงอยู่อย่างท้าทาย