E-DUANG อุปสรรค แห่งดิจิทัล วอลเล็ต ก่อรูปผ่าน ระบบ“รัฐประหาร”

การนำเสนอสโลแกน”ช้าแต่ชัวร์”ให้กับโครงการ”ดิจิทัล วอลเล็ต”กำลังฉายภาพ”ความเป็นจริง”ในทางการเมืองออกมา

จุดเริ่มต้นแห่งการประกาศเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2566

ก่อนการเลือกตั้งเพียง 1 เดือน ถือได้ว่าเป็น”หมัดเด็ด”ในเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่ยืนยันจุดเด่นของตนว่าดำเนินไปบนพื้นฐานแห่ง”คิดใหญ่ ทำเป็น”

เป็นการคิดใหญ่ เป็นการทำเป็นอย่างเป็นรูปธรรมมาแล้วในยุคของพรรคไทยรักไทย ต่อเนื่องมายังพรรคพลังประชาชน กลาย เป็นจุดเด่นของพรรคเพื่อไทย

แต่แล้วเมื่อผ่านการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม 2566 แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยได้รับการขานชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยคือแกนนำในการจัดตั้ง”รัฐบาลพิเศษ”ขึ้น

จากเดือนสิงหาคม 2566 มายังเดือนกุมภาพันธ์ 2567  รัฐบาลพรรคเพื่อไทยยังไม่สามารถกำหนดวันเริ่มต้นของนโยบายดิจิทัล วอลเล็ตได้อย่างเป็นจริง

บนฐานแห่งความเชื่อมั่นอันต่อเนื่องจากยุคพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน มาถึงพรรคเพื่อไทยจึงก่อให้เกิดคำถาม

ปัจจัยที่ทำให้”ดิจิทัล วอลเล็ต”ยังนับ 1 ไม่ได้มาจากอะไร

 

ในเบื้องต้นเหมือนกับจะมาจากการตั้งคำถามของพรรคก้าวไกลโดย นส.ศิริกัญญา ตันสกุล ไม่ว่าเบื้องหน้า นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ไม่ว่าเบื้องหน้า นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

แต่เมื่อเกาะติดแต่ละ”จังหวะก้าว”อันทำให้เกิดความล่าช้า เลื่อนแล้วเลื่อนอีกกลับไม่เป็นอย่างที่คิดในเบื้องต้น

เมื่อสัมผัสกับคำแนะนำของ”กฤษฎีกา”ในทาง”กฎหมาย”

เมื่อสัมผัสกับความเป็นห่วงของ”สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม” ประสานเข้ากับความเป็นห่วงของ”ธนาคารแห่งประเทศไทย”

และที่สุดก็เป็นคำแนะนำยาวเหยียดของคณะกรรมการป้อง กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ”ป.ป.ช.”

ทุกสถาบันอ้างอิงอยู่กับ”พรบ.วินัยการเงินการคลัง”แน่วแน่

สะท้อนบทบาทและความต่อเนื่องของ”องค์กรอิสระ” อันมี รากฐานและความต่อเนื่องจาก”ระบบ”อย่างเด่นชัด

 

แต่ละ”ระบบ”อันดำรงอยู่ล้วนแล้วแต่ก่อรูปขึ้นผ่านกระบวนการของการรัฐประหารอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่าเดือนพฤษภาคม 2557

พลังตกค้างของ”ระบบ”อันสำแดงผ่านรัฐบาลที่เรียกกันอย่างติดปากว่า”ระบอบประยุทธ์”ต่างหากที่ดำรงอยู่ในลักษณะ อันเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่อยู่แล้ว แต่พลานุภาพ แห่ง”ระบอบ”ก็ยังดำรงคงอยู่อย่างหนาแน่น มั่นคง