E-DUANG : โฉม ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับ ลักษณ์ใหม่ การเมือง

เหตุปัจจัยอันใดที่การเปิดตัว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงก่อเกิด”จินตนาการ”ทางการเมืองอันเพริศแพร้วพรรณรายยิ่งตามมา

คำตอบ 1 เพราะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ไม่เพียงแต่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการยุบพรรคพลังประชาชน หลังการจบลงของรัฐบาลพรรคพลังประชาเมื่อปี 2551

มีบทบาทร่วมกับรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในสถาน การณ์สลายการชุมนุมและล้อมปราบ”คนเสื้อแดง”ในเหตุการณ์ เดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 เท่านั้น

หากแต่ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็น 1 ในคณะรักษาความสงบ เรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.)จากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

และยังดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหมในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนประกาศและบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

จึงมีบทบาทร่วมในการแต่งตั้ง 250 สว.ในห้วงเดียวกันกับการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562

ที่ยกมือให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

 

แม้ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะร่วมรัฐบาลและมิได้ดำรงตำแหน่งใดๆในทาง การเมือง

แต่โดยความเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่ก่อนเลือก ตั้งเดือนมีนาคม 2562 ตำแหน่งนี้จึงสำคัญ

สำคัญที่เป็นฐานการเมืองให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

และระยะกาลหนึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็เคยได้รับ ความไว้วางใจให้รักษาการนายกรัฐมนตรี และที่ไม่ควรมองข้าม ก็คือห้วงเวลานั้นเองที่เกิดสถานการณ์”ใจบันดาลแรง”

เป็นสถานการณ์”ใจบันดาลแรง”ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนภาพ ลักษณ์เป็นอย่างมากของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ไม่เพียงแต่จะปรากฏเงาร่างภายใต้สีสันใหม่ เสื้อผ้าอาภรณ์ใหม่

ภาพเดียวกันเมื่อ 2 ปีก่อนได้หวนกลับมาอีกครั้งในสถาน การณ์ร้อนเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 2567

 

สถานการณ์”ร้อน”นี้มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างแหลมคมระหว่าง”ชั้น 14”โรงพยาบาลตำรวจกับ”บ้านจันทร์ส่องหล้า”

ขณะที่ 250 สว.จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม 2567

ไม่ว่าใครก็ตามที่ดำรงอยู่ในสถานะแห่ง”แคนดิเดต”นายกรัฐมนตรีล้วนมีความคึกคักทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติ

พลังแห่งความร้อน พลังแห่งความคึกคักย่อมแผ่และส่งผลสะเทือนต่อพรรคพลังประชารัฐด้วยเสมอภาคทัดเทียม