E-DUANG : จุดร่วม จุดต่าง การเมือง ระหว่าง รัฐบาล ฝ่ายค้าน

ขณะที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ลงไปประชุม”สมาชิกสัมพันธ์”ที่สงขลา นายชัยธวัช ตุลาธน ขึ้นไปร่วมงานตรุษจีนและประชุมร่วม“สมาชิกสัมพันธ์”ที่นครสวรรค์

มองผ่านบทบาทของพรรคก้าวไกลแตกต่างอยู่บ้างในรายละ เอียดเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองอื่น

เพราะด้านหลักของพรรคร่วมรัฐบาล คือ การจัดงานเลี้ยงระหว่างพรรคภูมิใจไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคชาติไทยพัฒนาโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพ

คำแถลงอันหนักแน่นและจริงจังจาก นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะเป็นมือทำงานใกล้ชิด นส.แพทองธาร ชินวัตร ยืนยันว่ามิได้เป็นเรื่องการเมือง

มีความจำเป็นที่พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องสร้างเอกภาพอย่างเป็นหนึ่งเดียวในทางความคิด ในทางการเมืองเพื่อผลักดันนโยบาย”เรือธง”ให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

ไม่ว่าจะมองผ่านนโยบาย”ดิจิทัล วอลเล็ต” ไม่ว่าจะมองผ่าน นโยบาย”แลนด์บริดจ์” ไม่ว่าจะมองผ่านการขับเคลื่อน”ซอฟต์ พาวเวอร์”ในแต่ละพื้นที่

บทบาทของ”รัฐบาล” จึงมีความแตกต่างจากของ”ฝ่ายค้าน”

 

เดิมพันของรัฐบาลคือการสร้างผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผล งานทางด้านเศรษฐกิจอันเป็นจุดแข็งอย่างยิ่งของพรรคเพื่อไทยที่หยั่งรากตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน

มีแต่”ผลงาน” ไม่ว่าในลักษณะควิกวิน ไม่ว่าในลักษณะระยะยาวเท่านั้นที่จะสร้างความมั่นใจ

เป็นความมั่นใจในการสะท้อนเอกภาพและความมั่นคง

ขณะเดียวกัน กล่าวสำหรับฝ่ายค้าน”ผลงาน”จึงอยู่ที่ ด้านหนึ่ง การตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามที่แถลง ไว้เป็นนโยบาย

ด้านหนึ่ง อยู่ที่การลงไปอยู่ในท่ามกลางประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรค ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจ เพราะนี้ คือหลักประกันต่อการเลือกตั้งในกาลต่อไป

การเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งต่างหากที่มีส่วนชี้ขาดอนาคตทางการเมืองของฝ่ายค้าน

 

โอกาสของรัฐบาลสามารถแสดงได้ผ่าน”ผลงาน” โอกาสของฝ่าย ค้านสามารถแสดงได้ผ่านการตรวจสอบและควบคุม ภายในการควบคุมยังจำเป็นต้องเสนอ”พิมพ์เขียว”ของตน

หากพรรคฝ่ายค้านไม่มีแผนงาน ไม่มียุทธศาสตร์เพื่อแสดงความมั่นใจว่าจะบริหารอย่างไรเมื่อเป็นรัฐบาล โอกาสของฝ่ายค้านก็ย่อมจะมีน้อยและตกเป็นรองของรัฐบาล

การแย่งสร้าง”ผลงาน”ล้วนเป็นเป้าหมายของพรรคการเมือง