E-DUANG : “สีนามิ” จาก “ประชาธิปัตย์” สะเทือนถึง ก้าวไกล หรือไม่

สถานการณ์ปั่นป่วนอันเกิดขึ้น ดำรงอยู่และดำเนินไปภายในพรรคประชาธิปัตย์ก่อผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง

ไม่เพียงเห็นความหงุดหงิดของ นายชวน หลีกภัย เท่านั้น

หากยังเห็นปฏิกิริยาอย่างฉับพลันทันใดของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งไม่เพียงปฏิเสธการเข้าชิงในตำแหน่งหัวหน้าพรรค กับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

หากแต่ยังถอยออกมาไกลมากยิ่งกว่าเหตุการณ์จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562

นั่นคือ ลาออกจาก”สมาชิก”ภาพแห่ง”ประชาธิปัตย์”

ผลอันตามมาโดยอัตโนมัติยังสัมผัสได้จากท่าทีและการตัดสินใจของ นายสาธิต ปิตุเดชะ ขาใหญ่จากระยอง ภาคตะวันออกที่คล้อยตาม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

หลายสายตาจึงทอดมองไปยัง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และรวมถึง นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ โดยอัตโนมัติ

อย่าลืมเป็นอันขาดว่า 2 คนนี้เคยเป็น New Dem

อย่าลืมความใกล้ชิดระหว่าง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าเคยมีมาอย่างไร

อย่าลืมฐานภาพของ นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ ว่ามาอย่างไร

 

ที่แวดวงการเมืองจดจำก็คือ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ มีความประทับใจต่อบทบาทและเส้นทางการเมืองของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อย่างแนบแน่น

ไม่เพียงเพราะเป็น”อา” ไม่เพียงเพราะเป็น”หลาน” หากแต่อยู่ที่เส้นทางการศึกษา เส้นทางการเมือง

เส้นทางการศึกษาก็มุ่งไปยังสหราชอาณาจักร เป้าหมายย่อมอยู่ที่ออกซฟอร์ด และสำเร็จปริญญาโมเดิร์น เกรท อย่างเดียวกัน

จากนั้นก็เข้าสู่เส้นทางการเมือง และเริ่มเข้าไปอยู่ในร่มเงาของ New Dem อันเป็นพัฒนาการต่อยอดมาจาก”ยุวประชา ธิปัตย์” ในอดีต

นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ อาจยังไม่ลงสนามเลือกตั้งแต่พิมพ์ก็ มาจาก นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อย่างชนิดถอดมาครบถ้วน

 

คำถามมิได้อยู่ที่ว่าหาก นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และ นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ ยังอยู่กับ New Dem ในร่มเงาแห่งพรรคประชาธิปัตย์ จะเผชิญกับสถานการณ์นี้อย่างไร

หากแต่อยู่ที่ว่าแม้มา”ก้าวไกล”แล้วผลสะเทือนจะตามมาหรือไม่

ไม่มีคำตอบจาก”พริษฐ์” ไม่มีคำตอบจาก”ฟูอาดี้”

แต่ทุกสายตาย่อมทอดจับไปทุกจังหวะก้าวอันมาจาก นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และมาจาก นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ แน่นอน