E-DUANG : “ปฎิกิริยา” คำชี้แนะ “ปิยบุตร” อึกทึก ครึกโครม ไม่แปรเปลี่ยน

การโพสต์ข้อความยาวๆของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส่งแรงสะ เทือน ก่อให้เกิดพลานุภาพในทางการเมือง ตามมา

ไม่ว่าจะเมื่อตั้งข้อสังเกตต่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ไม่ว่าจะเมื่อเสนอให้มีการปรับขบวนใหม่ทางการเมืองภายในพรรคก้าวไกล

เลิกแซะในแบบตอดนิด ตอดหน่อย สร้างกระแสรายวัน

ตรงกันข้าม ให้มีการเสนอรูปของภาพใหม่ในทางสังคมที่พรรคก้าวไกลปรารถนา เพื่อก่อให้เกิดเปรียบเทียบต่อพรรคการ เมืองอื่น

ไม่เพียงแต่กับพรรคเพื่อไทยเท่านั้น หากแต่หมายถึงพรรคภูมิใจไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์

ก่อนหน้านั้น นายปิยบุตร แสงกนกกุล ยังตั้งข้อสังเกตว่า พรรคก้าวไกลต้องสันทัดในงานสร้างพันธมิตรแห่ง”แนวร่วม”เพื่อโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคต

ไม่ว่าจะต้องการสร้างจุดตัดหรือเส้นแบ่ง ไม่ว่าจะต้องการโยนหินถามทาง ตั้งคำถามและหยั่งกระแส

ผลก็คือ เกิดการปรากฏการณ์”ทัวร์ลง”อย่างคึกคัก

 

ความคึกคักอันเป็น”ปฎิกิริยา”จำนวนมากคือเห็นชอบพร้อมที่จะปรับตัวให้สอดรับกับ”คำชี้แนะ”อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมสร้างพลังให้กับพรรคก้าวไกล

ขณะเดียวกัน ก็มีจำนวนไม่น้อยที่เกิดความหงุดหงิด ไม่เห็น ด้วยและตอบโต้กลับอย่างร้อนแรง

ภายในความร้อนแรงแห่ง”ปฏิกิริยา”มีความละเอียดอ่อน

ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกตนเองว่า”ด้อม”ตระหนักในบทบาท และความหมายของตนอย่างเต็มเปี่ยม เชื่อมั่นว่าที่แสดงบทบาทต่อเนื่องเป็นคุณูปการสร้างประโยชน์ทางการเมือง

ขณะเดียวกัน ส่วนหนึ่งก็มีแฝงมาด้วยคนที่ไม่ชอบ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อยู่แล้วโดยพื้นฐาน บทบาทจึงมิได้มีแต่เพียงต้านหากที่สำคัญยังเล่นบท”เสี้ยม”

เป็นการเสี้ยมและขยายความขัดแย้งให้อึกทึก ครึกโครม

 

คนที่มากด้วยประสบการณ์ในการเสนอวาทกรรมในเชิงวิวาทะระดับ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ย่อมตระหนักรู้อยู่เป็นอย่างดีว่าวิถีแห่ง”ปฏิกิริยา”จะเป็นอย่างไร

การเสนอ”ความเห็น”จึงเท่ากับเป็นการหยั่งและ”วัดผล”

ท่วงทำนองอาจตรงไปตรงมา มีลักษณะวิพากษ์ มิได้เป็นการอวยอย่างด้านเดียว ตรงกันข้าม เสนอปัญหาเข้ามาและหารือร่วมกันว่าจะหาทางออกอย่างไร

อย่ารังเกียจ”ไม้เรียว”ที่หวดมาจาก นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลย เพราะนี่คืออัตลักษณ์ เพราะนี่คือความปรารถนาดี