E-DUANG : ภาพแห่ง รัฐธรรมนูญ “ใหม่” การมาของ “ลาน”ประชาชน

อุบัติแห่ง”ลานประชาชน”ในพื้นที่ของสัปปายสถาน เกียกกาย สัมพันธ์กับการจัดงานวัน”รัฐธรรมนูญ”ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม อย่างแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียว

นี่เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดงานวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2566 สำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

อย่าแปลกใจหากจะเห็นหน้า “หมออ๋อง”ลอยเด่นมาด้วยเป็น นายปดิพัทธ์ สันติธาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 จากพรรคเป็นธรรม

เด่นชัดว่าต้องการเน้นไปยังตัวของ”รัฐธรรมนูญ”

ขณะเดียวกัน เมื่อโยงยาวไปยังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรอันได้มาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2476 นี่ย่อมสัมพันธ์กับ”คณะราษฎร”อย่างยากจะแยกออกได้

จึงต้องโฟกัสไปยังบทบาทแห่ง”ลานประชาชน”อย่างเป็นพิเศษความหมายก็คือ การแสดงให้เห็นความหมายของ”รัฐธรรมนูญ” ไม่ว่าจะมองไปยังอดีตเมื่อเดือนธันวาคม 2576 ไม่ว่าจะมอง มายังปัจจุบันในเดือนธันวาคม 2566

เช่นนี้เองอุบัติแห่ง”ลานประชาชน”จึงมากด้วย”ความหมาย”

 

ในงานนี้สร้างบรรยากาศเชื่อมร้อยระหว่าง”สัปปายสถาน”กับชุมชนโดยรอบเกียกกาย นั่นก็คือ การเชิญชวนให้เข้าร่วมในแต่ละบูทสินค้าและอาหาร

เน้นอย่างหนักแน่นไปยังพ่อค้า แม่ขายในละแวกใกล้เคียงเป็นด้านหลัก แต่ก็มิได้ปฏิเสธการไหลเข้ามาร่วมจากที่อื่น

จึงได้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง”รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าตา เป็นอย่างไร”จาก นายนิกร จำนง จาก นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จาก นายชัยธวัช ตุลาธน และจาก นายพริษฐ์ วัชรสินธุ

ขณะเดียวกันวงดนตรีที่เตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นวง”ระบัดใบ” ไม่ว่าจะเป็นวง”สามัญชน” ไม่ว่าจะเป็นวง”พัชร์จุรี”ก็จะเริ่มบรรเลงขับกล่อมตั้งแต่ 11.00 น.เป็นต้นไป

บรรยากาศของงานจึงเป็นบรรยากาศแห่งการสังสรรค์ เสวนา โดยมีประชาชนเป็นฐาน มีรัฐธรรมนูญเป็นตัวดูดดึง

 

การเปิด”ลานประชาชน”ขึ้นอย่างตรงกับ”วันรัฐธรรมนูญ”อาจเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางการสร้าง”รัฐสภาโปร่งใส”และเห็นภาพของ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ลอยเด่นเข้ามา

แต่จะปฏิเสธบทบาท”ประธานสภา” ได้อย่างไรเล่า

กิจกรรมทุกกิจกรรมหาก”ประธานสภา”ไม่เห็นชอบ หาก”รองประธานสภา คนที่ 2”ไม่พยักหน้าร่วมด้วย ก็ยากเป็นอย่างยิ่งที่บทบาทของ”รองประธานสภา คนที่ 1”จะฉายเด่น

นี่ย่อมเป็นทีมเวิร์กที่งดงามและสร้างสรรค์ยิ่งของพรรคประชาชาติ พรรคเป็นธรรม และพรรคเพื่อไทย