E-DUANG : ระเบิด ละมุน มาดามเดียร์ ทะลวง ลึกยัง ประชาธิปัตย์

เพียงแหย่งเท้าอันเรียวบางเข้าไปยังพรรคประชาธิปัตย์ไม่กี่ก้าว ผลสะเทือนจาก “มาดามเดียร์” นส.วทันยา บุนนาค ก็ก่อให้เกิดสภาพอย่างที่เรียกว่าสั่นไหว

ความชื่นชมจาก นายชวน หลีกภัย รับรู้ได้ กัปปิยโวหารจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชัดถ้อยชัดทำ

เป็นลักษณ์แห่ง”ความต่าง” เมื่อเทียบกับ”ภาพเดิม”

ใครที่ติดตามการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ในห้วงแห่งการเลือกตั้ง”ซ่อม”ที่ระยอง จะสัมผัสและรับรู้ในความต่างอย่างเห็นได้ชัด

เป็นความต่างเมื่อนำเอา”เอกลักษณ์”ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ไปวางเรียงอยู่เคียงข้างกับการเคลื่อนไหวในแบบของ”ก้าวไกล”

ไม่ว่าเสียงเพลงอันเป็น”แบ็คกราวนด์” ไม่ว่าอากัปกิริยาในแต่ละจังหวะก้าวที่มีการสะท้อนถ่ายเป็น”คลิป”เหมือนอยู่คนละโลก คนละประสบการณ์

ความรู้สึกอย่างที่สัมผัสได้ในห้วงแห่งการเลือกตั้ง”ซ่อม”ได้บังเกิดขึ้นพลันที่เห็นท่วงทีอิริยาในแบบของ นส.วทันยา บุนนาค

ยิ่งนำไปเปรียบเทียบกับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ยิ่ง”ต่าง”

 

ความต่างในที่นี้ก็คือ โลกของ นายนราพัฒน์ แก้วทอง เป็นโลกเก่าทั้งยังเป็นโลกเก่าที่ผสมผสานเข้ามาด้วยความเก่าอันมิได้ดำรงเอกลักษณ์แห่งพรรคประชาธิปัตย์อย่างชนิด”แทร่”

นั่นก็คือ มีกลิ่นอายในแบบ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน มีกลิ่นอายในแบบ นายเดชอิศม์ ขาวทอง

เป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่คบหากับ”3 ป.”ได้อย่างกลมกลืน

ตรงกันข้าม ท่วงทำนอง”มาดามเดียร์” นส.วทันยา บุนนาค แม้จะมีความใหม่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ แต่ความใหม่นั้นก็มิได้ แยกขาดไปจากอดีต

ความเป็น”ประชาธิปัตย์”ย่อมรับรู้ได้ผ่านความรู้สึกจากปาก นายชวน หลีกภัย และผสมผสานเข้าไปได้อย่างเหมาะเจาะจากปาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คำถามอยู่ที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะชอบ”กระบวนท่า”ใด

 

ไม่ว่าในที่สุดแล้วการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในวันที่ 9 ธันวาคม ที่ ประชุมพรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินไปในแนวทางแบบใดให้มาเป็นผู้นำพรรค

แต่การเคลื่อนไหวของ นส.วทันยา บุนนาค ก็ไม่สูญเปล่า

อย่างน้อยกระบวนท่าที่ นส.วทันยา บุนนาค นำเสนออย่างคึกคักในห้วงก่อนถึงวันที่ 9 ธันวาคม ก็จะจำหลักอย่างหนักแน่นในความรู้สึกของชาวพรรคประชาธิปัตย์

นั่นก็คือ หากต้องการรักษาความเป็น”สถาบัน”พรรคประชาธิ ปัตย์จะปรับตนเองไปในกระสวนแบบใด