E-DUANG : วิถี “ธนาธร” วิถี “พิธา” มุม ศุภณัฐ มีนชัยนันท์

จังหวะก้าวของ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ กำลังได้รับการจับตาเพื่อติดตามอย่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เป็นจังหวะก้าวที่ละม้ายเหมือนกับ”พิมพ์เขียว”ก่อนหน้านี้

ไม่ว่าจะมองผ่านตัวอย่างของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่าจะมองผ่านตัวอย่างของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

จากปรากฏการณ์”ฟ้ารักพ่อ”มายังปรากฏการณ์”ส้มรักพ่อ”

เพียงแต่กรณีของ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ก่อให้เกิด”คำถาม”ตามมาเป็นจำนวนมากกว่า

เพราะเหมือนและต่างจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เพราะเหมือนและต่างจาก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

เหมือนตรงที่ไม่ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ว่า นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ มาจากครอบครัวที่ถือ เป็นร้อยละ 1 ของสังคมไทย

มากด้วยความมั่งคั่ง มากด้วยความได้เปรียบ หากเทียบกับอีกร้อยละ 90 ที่มีอยู่ไม่ว่าในมหานครหรือในเมืองเล็กเมืองน้อย

เหมือนตรงที่เติบโตอยู่ในแวดวงที่ใกล้ชิดกับการเมืองและคนชั้นนำในทางการเมือง

เหมือนตรงที่ล้วนเป็นคนหน้าตาดี มีเสน่ห์ ตรึงใจ

 

หากมองจากรากฐานทางการศึกษาก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ตรงที่คนหนึ่งอาจเริ่มจากวิศวกรรมศาสตร์ คนหนึ่งอาจเริ่มจากพณิชยศาสตร์และการบัญชี คนหนึ่งเรื่องอสังหาริมทรัพย์

กระนั้น เมื่อหยั่งลึกลงไปในแต่ละก้าวภายหลังจากจุดเริ่มต้น กลับไปอยู่ในลักษณะเดียวกัน

นั่นก็คือ มีความสนใจในการเมือง สนใจในรัฐศาสตร์

คนเหล่านี้สามารถไปเป็นนักบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม ต่อยอดสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวได้ แต่ในที่สุดกลับเลือกเข้าสู่หนทางการเมือง

ทั้งยังเป็นการเมืองที่แตกแถวออกจากฐาน”เก่า”ที่เคยใกล้ชิดทำให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ต่างจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ทำให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ต่างจากคนรุ่น”บิดา” และเดินบนถนนคนละสายไปจากคนรุ่น”อา”

เช่นเดียวกับกรณีของ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์

 

หากมองอย่างเปรียบเทียบ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เดินล่วงหน้าไปปักหลักอยู่ที่”คณะก้าวหน้า”เรียบร้อยแล้ว

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ รอคำวินิจฉัย”ศาลรัฐธรรมนูญ”

เส้นทางอย่างที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประสบ และอย่างที่กำลังสร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ทุกลมหายใจเข้า ลมหายใจออก

กำลังเป็นเส้นทางที่ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ศึกษาและทำความเข้าใจ