E-DUANG : ปฏิบัติการ ด้อยค่า “ชัยธวัช” ยก”ก้อนหิน” ทุ่มขา “ตนเอง”

ปฎิบัติการ IO ด้านการข่าวเพื่อ”ดิสเครดิต”ด้อยค่า นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล คนใหม่ ไม่ว่าจะมาจากเจ้าเก่า เจ้าประจำ ไม่ว่าจะมาจากเจ้าใหม่

แต่ทำท่าว่าจะเข้าลักษณะ “ยกก้อนหินทุ่มขาตนเอง”มากกว่าจะทุ่มเข้าใส่พรรคก้าวไกล เข้าใส่ นายชัยธวัช ตุลาธน

เนื่องจากเป็นการด้อยค่าไปในทางที่เห็นว่าเป็น”แดงปลอม”

ประเมินว่าหากสาดน้ำเย็นในลักษณะที่ว่า นายชัยธวัช ตุลาธน มิได้มีส่วนในการเคลี่อนไหวในเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 ก็เท่ากับเป็นการเปิดโปงและสร้างความอับอาย

เป็นความอับอายไม่เพียงแต่ต่อตัวของ นายชัยธวัช ตุลาธน เท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมความเสียหายไปถึง นายธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ อีกด้วย

การที่ตามมาอย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นการคิดผิด อย่างร้ายแรงที่สุดของมือปฏิบัติการ IO ด้านการข่าว เพราะยิ่งทุบทำลาย ข้อมูลและความเป็นจริงยิ่งเผยแสดง

เผยแสดงให้เห็นทั้ง”ภาพนิ่ง” และภาพแห่ง”การเคลื่อนไหว” ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นจริง

ไม่ว่า นายชัยธวัช ตุลาธน ไม่ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

 

เป็นความจริงที่ทั้ง นายชัยธวัช ตุลาธน และ นายธนาธร จึงรุ่งเรือง กิจ มิได้เป็นแกนในระดับ นายจตุพร พรหมพันธุ์ และ นายณัฐวุฒิ ไสยงาม ในเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553

แต่เขาก็ร่วมรับแก๊สน้ำตา และหลบกระสุนไม่ว่าที่แยกคอกวัว ไม่ว่าเมื่อย้ายไปแยกราชประสงค์

ทั้งการสลายในเดือนเมษายน ทั้งการปราบเดือนพฤษภาคม

คำยืนยันที่เห็นก็คือ การยืนยันของสาวโรงงาน จิตรา คชเดช คำยืนยันที่หนักแน่นก็คือ การยืนยันของ นายสมบัติ บุญงามอนงค์  ล้วนทั้งภาพการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ “ครูประทีป”

ยิ่งกว่านั้น นายชัยธวัช ตุลาธน ยังมีบทบาทสำคัญในการจัด ทำรายงาน”เผยความจริง”ร่วมกับปัญญาชนและนักวิชาการอัน

เป็นเอกสารสำคัญในการชี้ถึงการตายของ”คนเสื้อแดง”

เท่ากับเป็นการทุบลงไปบน”จันทน์หอม” ยิ่งทุบ ยิ่งหอม

 

กระบวนการแห่งปฏิบัติการ IO ด้านการข่าวมีเป้าหมายเพื่อด้อยค่า ดิสเครดิต ฝ่ายตรงกันข้าม อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมาจากเจ้าเก่า เจ้าประจำ ไม่ว่าจะมาจากเจ้าใหม่

แต่ปฏิบัติการนี้ก็มีโอกาสเป็น”ทวน”หวนกลับ”เจ้าของ”ได้

เพราะการดำรงอยู่ของ”ข้อมูล”ในห้วงหลังมิได้เป็นเพียงการ ดำรงอยู่บนพื้นฐานแห่ง”เอกสาร”หนังสือเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการดำรงอยู่ในพรมแดนแห่ง”ดิจิตัล ฟุตพรินท์”

จึงเท่ากับเป็นการยก”ก้อนหิน”ทุ่มใส่ขาตัวเองอย่างทันทีทันใด