E-DUANG : จุดเด่น จุดขาย ของ”เยี่ยมใต้” บทบาท ของ พนักงาน เสิร์ฟ

การปรากฏเงาร่างของ นายเศรษฐา ทวีสิน ที่ร้าน”เยี่ยมใต้”ก่อให้เกิด”ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์” อย่างยิ่งอยู่แล้ว

การเยือนของ เสก โลโซ ยิ่งกลายเป็น”รหัสยนัย”ลึกล้ำ

ใครก็ตามที่เคยติดตามความสัมพันธ์ระหว่าง เสก โลโซ กับ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ อาจไม่ประหลาดใจ เนื่องจาก 2 คนนี้มีนัยลึกซึ้งอย่างเหนือความคาดหมาย

กิจกรรม”ระดมทุน”ของ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ เพื่อเด็กๆนักเรียนอันเป็นโครงการส่วนตัวของ”พี่เต้น” เสก โลโซ ก็เคยสร้างความเซอร์ไพรส์มาแล้ว

ที่เป็นเช่นนั้นมิใช่เพราะว่า นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ก็เป็นคนหนึ่งที่ชมชอบและมีความสุขกับการได้ร้องเพลง หากแต่เพราะศร ศิลป์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ เสก โลโซ มาอย่างยาวนาน

คำถามที่ตามมาจึงมิได้เป็นเรื่องสัมพันธ์กับ เสก โลโซ หาก แต่กับข่าวการเยือน”เยี่ยมใต้”อย่างเงียบๆของ นายเศรษฐา ทวีสิน มากกว่า

อะไรที่ทำให้มหาเศรษฐีจากแวดวง”อสังหาริมทรัพย์”มีความ ประทับตรึงตราต่อ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ระดับนั้น

ต้องยอมรับว่า “คำถาม” นี้มี”คำตอบ”

 

การได้รับมอบหมายและแต่งตั้งให้ดำรงอยู่ในตำแหน่ง”ผู้อำนวยการ”ครอบครัวเพื่อไทยของ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ นั้นเองเป็นจุดเริ่มต้น

ในเบื้องต้นอาจเป็นเหมือนกับ”พระอันดับ”ให้กับ นส.แพทอง ธาร ชินวัตร ซึ่งเป็น”หัวหน้าครอบครัว”เพื่อไทย

แต่เมื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน เข้ามายืนอยู่ในสถานะแห่ง”แคน ดิเดต” นายกรัฐมนตรี ของพรรคเพื่อไทย โดยภาระหน้าที่ในตำแหน่ง”ผู้อำนวยการ”ครอบครัวเพื่อไทยจึงเป็นสะพานเชื่อม

เนื่องจากฐานะหนึ่งของ”ผู้อำนวยการ”ครอบครัวเพื่อไทย ก็คือฐานะแห่ง”ผู้ช่วยหาเสียง”ให้กับ”ผู้สมัคร”ของพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่ง”สส. ไม่ว่าในตำแหน่ง”แคนดิเดต”นายกรัฐมนตรี

ตรงนี้แหละทำให้”ระยะห่าง”ได้กลายเป็น”ความชิดใกล้”

 

ต้องยอมรับว่า ความนอบน้อมโดยพื้นฐานของ นายณัฐวุฒิ ไสย เกื้อ ได้กลายเป็นเสน่ห์ ไม่ว่าเมื่อทำงานกับ นายวีระกานต์ มุสิก พงศ์ ไม่ว่าเมื่อทำงานกับ นายสมัคร สุนทรเวช

เมื่อทำงานกับ นายเศรษฐา ทวีสิน ก็ต้องตา ต้องใจกัน

หากใครที่ติดตาม”แขก”ของร้าน”เยี่ยมใต้”ในห้วงหลังการ เลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม เป็นต้นมา ก็จะสัมผัสได้ในความ หลากหลายสของผู้มาเยือน

ติดในรสอันโอชะเข้มข้นแห่ง”อาหาร” พึงใจในอันธยาศรัยของ”พนักงานเสิร์ฟ”