E-DUANG : รอยแผล กิจกรรม “รับน้อง” กับ การสูญเสีย ของเยาวชน

การเดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายกิตติ มณีวรรณ ของ สส.พรรคก้าวไกล กำลังส่งผลสะเทือนในทางความคิด อย่างทรงความหมาย

ไม่เพียงเพราะว่า สส.เหล่านั้นได้แก่ นายปิยะรัฐ จงเทพ เขตบางนา นส.ธิษะณา ชุณหะวัณ เขตปทุมวัน นส.ภัสริน รามวงศ์ เขตดุสิต  นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ เขตจตุจักร

และรวมถึง ปารมี ไวจงเจริญ ซึ่งเป็น สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะคนที่ได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างสูงในแวดวงทางการศึกษา

หากที่สำคัญเป็นอย่างมาก การเสียชีวิตของ นายกิตติ มณีวรรณ  คือการร่วมแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในการร่วม”กิจกรรมรับน้อง”ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง

คล้อยหลังการร่วมแสดงความเสียใจไม่นานก็นำไปสู่การขับ เคลื่อนอย่างมีกัมมันตะจากสส.พรรคก้าวไกล นั่นก็คือ เปิดศูนย์รับเรื่องราวอันเกี่ยวกับ”กิจกรรม”ที่ไม่เป็นธรรมในสถาบันการศึกษา

ในอีกด้านหนึ่งจึงเท่ากับเป็นการพลิกบทบาทแห่ง”กลุ่มฟื้นฟูโซตัสใหม่”ขึ้นมา

เป็นการฟื้นขึ้นมารับบรรยากาศแห่ง”เดือนตุลาคม”

 

ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในเดือนตุลาคม 2516 มีความสัมพันธ์กับความตื่นตัวในทาง”ความคิด”ของนักศึกษาและปมหนึ่งแห่งความตื่นตัวมาจากระบบอาวุโสที่ดำรงอยู่อย่างเหลื่อมล้ำ

นั่นก็เห็นได้จากอุบัติแห่ง”กลุ่มฟื้นฟูโซตัสใหม่” ไม่ว่าจะเป็นที่สามย่าน ท่าพระจันทร์ หรือบางเขน

ไม่ว่าจะเป็น นายภูมิธรรม เวชยชัย ไม่ว่าจะเป็น นายเสกสรร ประเสริฐกุล ไม่ว่าจะเป็น นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ล้วนเคยอยู่ใน บรรยากาศแห่งความอัปลักษณ์นี้

สถานการณ์เดือนตุลาคม 2516 อาจสามารถ”ปลดปล่อย”ในทาง”ความคิด”และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาผ่านการ เมืองภายในมหาวิทยาลัยอย่างคึกคัก

แต่เมื่อเกิดสถานการณ์เดือนตุลาคม 2519 ก็นำไปสู่การฟื้นคืนการรับน้องและประเพณีที่ล้าหลังในแต่ละมหาวิทยาลัย

 

การดำรงอยู่ของกิจกรรม”รับน้อง”กระทั่งก่อให้เกิดการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า ไม่เพียงแต่ยืนยันถึงการดำรงอยู่ของประเพณีรับน้องที่ล้าหลังและเป็นอันตราย

หากยังเป็น”รูปธรรม”แห่งการถอยหลังในทาง”ความคิด”

เมื่อสังคมถูกครอบงำโดยกระบวนการในทาง”ความคิด”อัน เป็นปฏิปักษ์กับจิตวิญญาณแห่งระบอบ”ประชาธิปไตย” ภาวะแห่งความเหลื่อมล้ำจึงยังดำรงอยู่

และเป็นหน้าที่ของ”นักการเมือง”ที่หวังดีต่อทุกชีวิตจะต้องห่วงหาอาทรและเสาะค้นหนทางในการต่อสู้ แก้ไข

ภาระนี้จึงตกอยู่บนบ่าของ”นักการเมือง”แห่ง”ก้าวไกล”