E-DUANG : จังหวะก้าว สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ก้าวย่างของ แคร์ ของเพื่อไทย

คล้อยหลัง โทนี่ วู้ดซั่ม ปล่อยข้อเสนอในลักษณะ”ลอยลม”ผ่านช่องทางคลับเฮาสร์ แคร์ คิด เคลื่อน ไทย ล่าสุดต่อกระบวนการปรับลุ้คใหม่ให้กับพรรคเพื่อไทย

เรียกร้องให้บรรดา”ผู้อาวุโส”ภายในพรรคต้อง”วางมือ”ในทางการเมืองเพื่อเปิดทางให้”รุ่นใหม่”ได้เข้ามา

ก็ปรากฏ”ข่าว”การขยับขับเคลื่อนตามมาโดยพลัน

นั่นก็คือ ข่าวการถอนตัวของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นันก็คือ ข่าวการถอนตัวของ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ออกจากพรรคเพื่อไทยอย่างเงียบๆ

ยังไม่ทันที่ข่าวนี้จะเคลื่อนไปในทิศทางใดก็ปรากฏการปฏิเสธอย่างรวดเร็วจาก นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ขณะที่กรณีของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ยังไม่มีความต่อเนื่อง

หากติดตามแต่ละจังหวะก้าวของการเมืองตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน กระทั่งพรรคเพื่อไทยก็จะต้องยอมรับว่าการดำรงอยู่ของ 2 คนนี้ทรงความหมาย

คนหนึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คนหนึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สมควรจับตา นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อย่างเป็นพิเศษ

 

ไม่มีใครข้องใจในสายสัมพันธ์ของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กับ โทนี่ วู้ดซั่ม ไม่ว่าเมื่ออยู่พรรคพลังธรรม ไม่ว่าเมื่อร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย

ก็ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กับ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช มิใช่หรือที่นำ”30 บาท รักษาทุกโรค”มาให้กับ โทนี่ วู้ดซั่ม

ก็ปฏิบัติการของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรอก หรือทำให้ต้องสังเวยชีวิตอยู่ในคุก

กระนั้น หากใครติดตามการออกโรงผ่านคลับเฮาส์ของ โทนี่ วู้ดซั่ม อย่างต่อเนื่องก็จะสัมผัสได้ในความนิ่งของ นพ.สุรพงษ์ สืบ วงศ์ลี ระหว่างดำเนินรายการ

เป็นความนิ่งที่ให้ความเคารพ โทนี่ วู้ดซั่ม แต่ก็ดำรงอยู่”ระยะ”ด้วยความเหมาะสม ไม่มีแววแห่งการเข้าหาจนเกินงาม

 

จังหวะก้าวของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ไม่ว่าเมื่อเล่นบทผ่าน แคร์ คิด เคลื่อน ไทย ไม่ว่าเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการของพรรคเพื่อไทย

จึงเป็นจังหวะก้าวอัน”สุขุม”เปี่ยมด้วย”คัมภีรภาพ”ก็ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี คนนี้มิใช่หรือที่เป็นคนแรกๆซึ่งเตือนให้ตระหนักถึงแนวโน้มแห่งความเปลี่ยนแปลงโดย”เทคโนโลยี”อันจะส่งผลในทาง”ดิสรัพท์”ต่อการเมืองและพรรคการเมือง

ก่อนเกิด”พรรคอนาคตใหม่” ก่อนการตามมาอย่างมากด้วยกัมมันต์แห่ง”พรรคก้าวไกล”