E-DUANG : แล้ว เดชรัต สุขกำเนิด ก็เป็นเป้า บ่อนเซาะ ทำลาย ทางการเมือง

แล้ว ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ก็ตกเป็นเป้า และกลายเป็นรายชื่อหนึ่งในการขุดและทำลายล้างในทางการเมือง เหมือนกับที่ นส.ศิริกัญญา ตันสกุล เป็น”ตำบลกระสุนตก”

กรณีของ นส.ศิริกัญญา ตันสกุล สามารถเข้าใจได้เพราะฐานะและตำแหน่งในทางการเมืองของเธอจะเป็นรองก็เพียงแต่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ภายในพรรคก้าวไกล

ไม่เพียงการดำรงอยู่ในตำแหน่ง”รองหัวหน้าพรรค” ไม่เพียงการดำรงอยู่ในตำแหน่ง”หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ” หากที่สำคัญคือดำรงอยู่ในสถานะ”ว่าที่”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นี่เป็นตำแหน่งสำคัญในทางนโยบายและในทางเศรษฐกิจหนึ่งเดียวที่พรรคก้าวไกลยึดกุมอย่างเหนียวแน่นและมั่นคง แม้จะเป็นที่หมายปองของพรรคเพื่อไทยอย่างยิ่งยวด

เนื่องจากบทบาทกระทรวงการคลังคือการเป็นประธานคณะ กรรมาธิการพิจารณางบประมาณ เนื่องจากกระดูกสันหลังของพรรคก้าวไกลคือ “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า”

หากไม่ยึดกุมกระทรวงการคลังก็ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดคิวจราจรได้อย่างราบรื่น

นส.ศิริกัญญา ตันสกุล เป็นเช่นนี้ แล้ว ดร.เดชรัต สุขกำเนิด เล่า

 

ต้องยอมรับว่า ดร.เดชรัต สุขกำเนิด เป็นมือทำงานให้พรรคก้าวไกล เป็นมือทำงานและเป็นคนชงเรื่องให้กับ นส.ศิริกัญญา ตัน สกุล ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านนโยบาย

มือทำงานในแบบนี้กับพรรคการเมืองอื่นอาจไม่มีบทบาทและความหมายมากนักจนกระทั่งตกเป็น”เป้า”

แต่สำหรับพรรคก้าวไกลมิได้เป็นเหมือนกับพรรคการเมืองอื่น ตรงกันข้าม การเชิญ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด จากหอคอยงาช้างแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเรื่องจริงจัง

ขณะเดียวกัน ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ก็ทำงานร่วมกับผู้สมัคร และคนของพรรคก้าวไกลได้อย่างกลมกลืน เดินทางไปแทบทุกจุด และขุดเอานโยบายออกมา

จำนวน 300 กว่านโยบาย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ล้วนมีส่วน

 

ทุกอย่างดำเนินไปอย่างบทสรุปจากความจัดเจนของสังคมการเมืองแบบจีน นั่นก็คือ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ไม่ผิด แต่ความผิดอยู่ที่การครอง”หยก”

“หยก”ในที่นี้ย่อมเป็นบทบาทและความหมาแห่งนโยบาย

ชัยชนะของพรรคก้าวไกลอาจมาจากรากฐานที่พรรคอนาคต ใหม่ได้วางเอาไว้อย่างยอดเยี่ยม อาจมาจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นส.ศิริกัญญา ตันสกุล

แต่ภายในชัยชนะนั้น ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ได้มีส่วนอยู่ด้วยอย่างมี”กัมมันตะ”