E-DUANG : บทบาท ของ ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ต่อสภาพ กระบอกตา ร้อนผ่าว

บทบาทและการเคลื่อนไหวของ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง

มิใช่เพราะการออกโรงของสิ่งที่เรียกว่า “ทนายนกเขา”

มิใช่เพราะการกัดอย่างไม่ปล่อยอันมาอย่างต่อเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่า “แรมโบ้อีสาน”เป้าหมาย”ท้าทาย”และเป่านกหวีดเรียกให้ออกมา”ต่อกร”

ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งจึงเท่ากับยอมรับว่าบทบาทของ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ กำลังผลิตดอกออกผลและก่อให้เกิดอาการคันในหัวใจ

นั่นย่อมเป็นบทบาทในฐานะ ผู้อำนวยการ”ครอบครัวเพื่อไทย”ไม่ว่าเมื่อ นส.แพทองธาร ชินวัตร เดินสายไปยังนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ผู้คนเห็น นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ เล่นบทตระเตรียมพื้นที่ก่อนการขึ้นปราศรัย

ไม่ว่าเมื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน เดินทางไปยังชุมชนคลองเตย ไม่ว่าเมื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน เดินทางไปพบกับชาวนาที่อำเภอผักไห่ จังหวังพระนครศรีอยุธยา

ก็เห็นเงาร่าง นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ อยู่เรียง เคียงข้าง

 

ต้องยอมรับว่า นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ สะสมความจัดเจนตั้งแต่ยังดำรงอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการนปช.

ไม่ว่าหน้าทำเนียบรัฐบาล ไม่ว่าแยกราชประสงค์ เด่นชัด เป็นความเด่นชัดในการปราศรัยเพื่อปลุกเร้าและตรึงมวลชนให้ตะแคงหูรับฟังอย่างใจจดใจจ่อ

ยิ่งกว่านั้น ยังอยู่ที่การรับมือกับแรงต่อต้านโดยรอบในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2554 บทบาทนี้ของ นายณัฐ วุฒิ ไสยเกื้อ ยิ่งลงลึกไปในรายละเอียดเมื่อเป็นทีมงานปราศรัยให้กับคณะของ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เป็นความจัดเจนเมื่อไปเล่นบทในลักษณาเดียวกันนี้ต่อพรรค ไทยรักษาชาติ และรวมศูนย์ออกมาได้อย่างโดดเด่นเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการ”ครอบครัวเพื่อไทย”

นี่ย่อมเป็นบทบาทอัน นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ถนัดจัดเจน

 

บทบาทที่ส่งให้ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ไปยืนเรียงอยู่เคียงข้างกับเงา ร่าง ไม่ว่าจะของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นส.แพทองธาร ชินวัตร ไม่ว่าจะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นายเศรษฐา ทวีสิน นี้เอง

ก่อให้เกิดอาการกระบอกตาร้อนผ่าวจากหลายขุมกำลัง ดังที่สัมผัสได้จากสิ่งที่เรียกว่า”ทนายนกเขา” ดังที่สัมผัสได้จากสิ่งที่เรียกว่า”แรมโบ้อีสาน”

ขณะที่ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ยังขวางคิ้ว เย็นชา เฉยเมย