E-DUANG : อ่าน สมยศ พฤกษาเกษมสุข ผ่าน “วอยซ์” ออฟ “ทักษิณ”

การปรากฏตัวของ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ณ พรรคเพื่อไทย พร้อมกับน้องๆหลานๆจาก”คณะราษฎร”

อาจสร้างความแปลกใจให้กับ”นางแบก”บางคน

กระนั้น หากมองจากมุมของ นายภูมิธรรม เวชยชัย หากมองจากมุมของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง หากมองจากมุมของ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ

ทุกอย่างก็เหมือนกับ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข กำลังคืนสู่เหย้าที่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่ง

เป็นความคุ้นเคยตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยมาแล้ว เป็นความ คุ้นเคยอันต่อเนื่องมายังพรรคพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยในยุคของ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ตาม

ที่สำคัญอย่างที่สุดก็คือ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข คือตัวจริงเสียงจริงในนิตยสาร”วอย์ซ ออฟ ทักษิณ”ที่มี นายจักรภพ เพ็ญแข เป็นคนเขียนประจำ

ทั้งยังเป็นนิตยสารที่มีบทนำเป็น”ภาษาอังกฤษ”จากการร้อยเรียงโดยคนสำคัญคนหนึ่งแห่งพรรคไทยรักไทยอันเคยมีบทบาทสูงในสถานการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2516

เพียงเห็นคำว่า”วอยซ์”ก็โยงสายยาวได้อย่าง”พิสดาร”

 

อย่าได้แปลกใจหาก นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข จะเคยใกล้ชิดกับกลุ่มของ นายภูมิธรรม เวชยชัย กับกลุ่มของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง

หรือแม้กระทั่งเส้นทางของ นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

จึงไม่ยากที่จะพูดจากันได้อย่างสนิทชิดใกล้ตั้งแต่ นายวีระ กานต์ มุกสิกพงศ์ นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ และ นพ.เหวง โตจิราการ ตลอดจน นายจรัล ดิษฐาอภิชัย

หากเขาไม่ห่างจากยุคของ นายจักรภพ เพ็ญแข ก็ย่อมไม่ห่างจากยุคของ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ

แม้จุดเริ่มของ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข จะมาจากการ เคลื่อนไหวในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน แต่จากนั้นก็ทะยานเข้าสู่แวดวง ของปัญญาชนและนักคิดแถวหน้าของสังคม

 

หากมองจากชื่อของนิตยสาร”วอยซ์ ออฟ ทักษิณ”ต้องถือว่า นาย สมยศ พฤกษาเกษมสุข เป็นผู้มา”ก่อนกาล” ก่อนที่จะเกิด”วอยซ์ ทีวี” ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวของ”ราษฎร”

อาจมองว่าเป็น”รุ่นเก่า” แต่ก็เป็นรุ่นเก่าในหมู่”คนรุ่นใหม่”

ดำรงอยู่เหมือน นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ดำรงอยู่เหมือน นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ และมีความตื่นตัวเสมอจากแต่ละสัญญาณ อันบ่งบอกนิมิตหมายแห่งการเปลี่ยนแปลง

การไปเยือน”เพื่อไทย”จึงเหมือนกับการคืนสู่เหย้าการเมือง