E-DUANG : กระบวนท่า ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เปิดโปง ต่อธุรกิจสีเทา สายจีน

เหตุปัจจัยอะไรทำให้การออกโรงต้าน”ธุรกิจสีเทา”ของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง

เป็น”ข่าวพาดหัว” ดำรงสถานะ ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์

คำตอบ 1 มาจากความเป็นตัวของตัวเองของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งอยู่ใน “ธุรกิจสีเทา” จึงย่อมจะทราบ กลไกภายในเป็นอย่างดี

คำตอบ 1 เนื่องจาก”ธุรกิจสีเทา”เป็นกระบวนการของชาวจีนที่แทรกซึมเข้ามาอย่างเร่งเร้าและรุนแรง ไม่เพียงเป็นเรื่องของผับหรือบาร์ หากแต่ยังเป็นบ่อน และยาเสพติด

คำตอบ 1 กระบวนการเข้ามาของ”ธุรกิจสีเทา”สายจีนแผ่นดินใหญ่ครั้งนี้ดำรงอยู่ภายใต้กระบวนการสร้างพันธมิตรอย่างกว้างขวาง

ไม่ว่าการใช้กลไกแห่งอำนาจรัฐมาอำนวยประโยชน์ ทั้งความสะดวก ทั้งอภิสิทธิ์ อิทธิพล ขณะเดียวกัน ยังมีตัวแทนหรือ หุ่นเชิดซึ่งเป็นคนไทยจำนวนหนึ่ง

นัก”ธุรกิจสีเทา”เหล่านี้ยังเบี่ยดแทรกเข้าไปมีส่วนร่วมในการ บริจาคเงินก้อนใหญ่ให้กับพรรคการเมืองบางพรรค

เป็นพรรคซึ่งกุม”อำนาจรัฐ” เป็นพรรคของ”ผู้ยิ่งใหญ่”เด่นชัด

 

ภายในปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบที่หนุนเสริมต่อกันและกันเช่นนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับและศึกษาอย่างจริงจัง คือ จังหวะก้าวและการวางแผนอย่างแยบยล

เริ่มจากการเปิดเผย”ข้อมูล” การเข้ามาของ”ธุรกิจสีเทา”ว่าสัมพันธ์กับกลไกแห่ง”อำนาจรัฐ”อย่างไร

ขณะเดียวกัน ได้ประสาน”ข้อมูล”ที่มีอยู่ในมือของตนเข้าไปยังเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการอาศัยข้อมูลให้เป็นปัจจัยในการรุกเร้ากดดัน

ด้านหนึ่ง เท่ากับทำให้เส้นทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ดำรง อยู่อย่างมีพันธมิตรในภาคประชาสังคม ด้านหนึ่ง เท่ากับทำให้แต่ ละองคาพยพแห่ง”ธุรกิจสีเทา”จำเป็นต้องเปิดเผย

ไม่ว่าจะเปิดเผยในฐานะเป็นผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเปิดเผย

ในฐานะมือไม้และสมุนรับใช้ได้เศษเงินจาก”ธุรกิจสีเทา”

 

การทะลุทะลวง”ธุรกิจสีเทา”ของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จึงมิได้เป็นการดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว ตรงกันข้าม กลไกแห่งอำนาจรัฐ ก็จะเป็นต้องให้ความสนใจและลงมือกวาดล้าง

ภาพของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จึงเป็น”ภาพลักษณ์”ใหม่

เป็นภาพลักษณ์ใหม่ท่ามกลางการดำรงอยู่ของ”ธุรกิจสีเทา”ซึ่งใช้กลไกเป็นประโยชน์ ทั้งจากระบบราชการ และพรรคการเมือง

สีสันเหล่านี้เองทำให้กลายเป็น ทอล์ค ออฟ เดอะทาวน์