E-DUANG : เงาแห่ง องคุลีมาล วางดาบ เงาแห่ง คอร์ลีโอเน่ ณ คิวบา

ไม่ว่ากรณีการ”ไปต่อ”ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่ากรณีการฉลองวันเกิดครบปีที่ 77 ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ณ บ้านป่ารอยต่อ

สะท้อนกลิ่นอายของ”อดีต” สะท้อนสายสัมพันธ์กับชาดกอันเป็นอิทธิพลจากต่างประเทศอย่างเด่นชัด

เป็นอิทธิพลจาก “อินเดีย” เป็นอิทธิพลจาก”ตะวันตก”

ใครก็ตามที่เห็นภาพ”เค้ก”บ่งบอกความตั้งใจเนื่องในวันเกิดปีที่ 77 ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ย่อมเกิดนัยประหวัดไปยังสถานการณ์ของเหล่า”มาเฟีย”เมื่อไปเยือน”คิวบา”

ไม่ว่าจะเป็นมาเฟียชาวอเมริกัน ไม่ว่าจะเป็นมาเฟียซึ่งเป็นอเมริกัน-ยิว ไม่ว่าจะเป็นมาเฟียอันมีรากฐานจากซิซิลี ต่างยืนอยู่ เบื้องหน้า”เค้ก”ขนาดใหญ่เป็นภาพแผนที่”คิวบา”

ขณะเดียวกัน ใครก็ตามที่เห็นภาวะละล้าละลังของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ เบื้องหน้าวาระ 8 ปีในวันที่ 24 สิงหาคม จำนวนไม่น้อยนึกถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยอีกเหมือนกันบังเกิดนัยประหวัดไปยังองคุลีมาลที่ถือดาบไล่ฟันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พลันที่ตัดสินใจ”วางดาบ”ก็บรรลุ”อรหันต์”ตื่น รู้ เบิกบาน

 

การเมืองไทยในกาลอดีตอาจสัมพันธ์กับกระบวนท่าและการคลี่คลายปัญหาอันเป็นบทเรียนจากตะวันออกด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นจีน

แต่เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งความเป็นสมัยใหม่ภาพของการเมืองในตะวันตกก็เจิดจ้าขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์

เพียงแต่แต่ละคนจะเลือก”แนวทาง”แบบใดเท่านั้น

รากฐานความคิดของคนที่จัดทำ”เค้ก”เนื่องในงานวันเกิดของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ย่อมแจ่มกระจ่างด้วยภาพก้อนเค้กขนาดใหญ่แห่งบรรดา”มาเฟีย”

รากฐานความคิดของหลายคนในแวดวงการเมืองไทยเมื่อเห็นอาการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ย่อมเปรียบเทียบกับ

ภาพและการตัดสินใจของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

เข้าลักษณะหลังเปล่ง”ผมพอแล้ว”ก็ได้เป็น”รัฐบุรุษ”

 

ทั้งหมดย่อมขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงอันทำให้ต้องตัดสินใจเลือก ไม่ว่าจะมองจากด้านของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองจากด้านของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

จะเลือกแบบ”องคุลีมาล”หรือคนแห่งตระกูล”คาร์ลิโอเน่”

เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตอาจเป็น”บทเรียน” แต่การตัดสินใจย่อม ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงที่แวดล้อมอยู่โดยรอบของแต่ละคน

นั่นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา