E-DUANG : คำถาม ต่อคะแนน “ก้าวไกล” คำถาม จาก 50 เขตสก.กทม.

มีเพียงการสำรวจของ”มติชนทีวี” กับการศึกษาวิจัยและสำรวจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้นที่แสดงปมเหมือนและปม ต่างของการเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม

ขณะที่การสำรวจของ”มติชนทีวี”เน้นหนักไปในพื้นที่โซเชียล มีเดีย ของมหาวิทยาลัยรังสิตเจาะเฉพาะพื้นที่ดอนเมือง

จุดที่สร้างความสนใจเป็นอย่างสูงของ”มติชนทีวี”มิได้ยืนยันที่คะแนนและความนิยมของเบอร์ 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สูงเด่นมาเป็นอันดับหนึ่ง

หากอยู่ตรงที่คะแนนและความนิยมของ เบอร์ 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร มาเป็นอันดับ 2 ขณะเดียวกัน เมื่อเจาะเฉพาะไปยัง การเลือกตั้ง 50 เขตสก.อันดับ 1 เป็นของผู้สมัครพรรคก้าวไกล

คะแนนที่ออกมาว่า นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร มาเป็นอันดับ 2 ถือว่าแตกต่างไปจากโพลอื่นๆเป็นอย่างมาก ไม่ว่าสถาบันพัฒน บริหารศาสตร์  ไม่ว่าสถาบันพระปกเกล้า

หากผลที่ปรากฏออกมาว่าผู้สมัครสก.จะได้รับคะแนนและ

ความนิยมสูงเป็นอันดับ 1 เหนือพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคไทยสร้างไทย นับว่าเหลือเชื่อ

แม้คำยืนยันจากการสำรวจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตก็ยังเป็นคำถามเพราะเป็นในพื้นที่ดอนเมืองเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมด

 

หากยอมรับว่าพื้นที่ดอนเมืองเป็นพื้นที่ของพรรคไทยรักไทย พรรค พลังประชาชน พรรคเพื่อไทย มาอย่างยาวนาน ก็ก่อให้เกิดคำถามมากมายต่อการสำรวจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

เนื่องจากถึงอย่างไรนี้เป็นพื้นที่แย่งชิงระหว่างพรรคเพื่อไทย กับพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนาน

ขณะที่คนของพรรคก้าวไกลเป็น”หน้าใหม่”และ”ละอ่อน”

ในความเป็นจริงแล้วผู้สมัครสก.พรรคก้าวไกลไม่ว่าเขตดอน เมือง ไม่ว่าเขตดุสิต ไม่ว่าเขตบางบอน ไม่ว่าเขตบางแค ล้วนแล้ว เป็น”หน้าใหม่”และ”ละอ่อน”ในทางการเมือง

คนเหล่านี้จะสามารถกุมคะแนนและความเหนือกว่าคน”หน้าเก่า”และมากด้วยความจัดเจนในพื้นที่อย่างพรรคเพื่อไทย

พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐได้อย่างไร

 

คะแนนและความนิยมของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อาจมิได้เป็น เรื่องแปลกเพราะมีสายสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทย แต่คะแนนและ ความนิยมของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ยังเป็นเรื่องแปลก

เป็นเรื่องแปลกเช่นเดียวกับผู้สมัครสก.ของพรรคก้าวไกล

พลันที่ผลการสำรวจของ”มติชนทีวี”และของนักศึกษามหา วิทยาลัยรังสิตเผยแสดงต่อสาธารณะจึงกลายเป็นคำถาม

เป็นคำถามที่มีแต่ผลในวันที่ 22 พฤษภาคม จีงเป็นคำตอบ