E-DUANG : หลัง”ม่านน้ำตา” เพชร กรุณพล สะท้อน “อุณหภูมิ” ทาง”สังคม”

การปราศรัยของ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ บนเวที ณ สนามกีฬาเสนานิคม ของพื้นที่ เขต 9 จตุจักร หลักสี่ เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 22 มกรา คม กลายเป็น”ประเด็น”อันแหลมคมทางการเมืองแน่นอน

โดยเฉพาะเมื่อตกอยู่ในอาการ”อิน”อย่างล้ำลึกถึงกับเก็บกลั้นมิให้ต้อง “หลั่งน้ำตา” ออกมา

ไม่ว่าภาพและอาการของ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ จะถูกนำไปถ่ายทอดโดยสื่อเก่าอย่างหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือสื่อใหม่ผ่านการไลฟ์สด “ปฏิกิริยา”ย่อมตามมาอย่างแน่นอน

หากเป็นบรรดา”แฟนานุแฟน”ที่ติดตามบทบาทของ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ อย่างต่อเนื่อง และรับรู้การต่อสู้ของเยาวชน ประชาชนมาอย่างเกาะติด

ย่อมบังเกิดความประทับจับจิต และอาจถึงกับ”รื้น”ไปด้วยน้ำตาไม่แตกต่างไปจากการแสดงออกของ นายกรุณพล เทียนสุ

วรรณ

ขณะเดียวกัน หากเป็นฝ่ายตรงกันข้าม ที่ไม่ชมชอบพรรคก้าวไกล ปฏิกิริยาที่ตามมาย่อมเห็นว่าเป็นการแสดงออกในแบบ”ดารา”

 

กล่าวสำหรับ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ กล่าวสำหรับฝ่ายอำนวยการของพรรคก้าวไกล มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรับเอาผล สะเทือนและความรู้สึกนี้มาศึกษาและสรุป

แน่นอน สำหรับ”ปรปักษ์”ในทางการเมืองอาจไม่จำเป็นต้องให้ ความสนใจมากนักก็ได้ เพราะถึงอย่างไรก็มองพรรคก้าวไกลไม่ขึ้น

ความน่าสนใจอยู่ตรงที่อารมณ์ของคนกลางๆที่ยังไมม่เลือกข้าง ที่ควรให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษก็คือ จะเกิดอารมณ์คล้อยไปกับปฏิบัติการ”ไอโอ”ที่กัดไม่ยอมปล่อยหรือไม่

เห็นว่าบทบาทของ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ เป็นการแสดงในความเชี่ยวชาญแบบ”ดารา”นักแสดง หรือเห็นว่าเป็นลักษณะ”อิน “ ไปกับ”เนื้อหา”และความเป็นจริงที่ประสบในทางการเมือง

 

ต้องยอมรับว่า “ปฎิกิริยา” ที่ปรากฏในทางสังคม คือ ปรอทแสดงอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในทางชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นไป ในทางไม่ชื่นชอบ

ยิ่งปฏิกิริยาจากผู้ที่เคยเป็นมิตร ยิ่งควรให้ความสนใจ

การจับอารมณ์ในทางสังคมเป็นความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะ อารมณ์จากฝ่ายที่เป็น”กลาง”ยังไม่ตัดสินใจ”เลือก”

นี่ย่อมเป็น”บรรทัดฐาน”ในการตรวจจับและทดสอบที่สำคัญ