E-DUANG : กิจกรรม ก้าว GEEK แม่เหล็ก ดูดดึง พริษฐ์ วัชระสินธุ แนบชิด

การเข้าร่วมงาน ก้าว GEEK ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานพรรคก้าวไกลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน ของ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ถือเป็นก้าวที่ไม่ควรมองข้าม

ไม่ว่าจะมองผ่านการเคลื่อนไหวทางด้านออนไลน์ โซเชียลมีเดีย อินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะมองผ่านการเคลื่อนไหวด้านการเมือง

เพราะนี่คือจังหวะก้าวแรกสุดภายหลังจากสถานการณ์การต่อสู้ในทางความคิดในที่ประชุมรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับ”รี-โซลูชั่น”อันดุเดือด เข้มข้น

เมื่อภาพของ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ยืนอภิปรายยาวเหยียดเคียง บ่าเคียงไหล่อยู่กับ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า อย่างชนิดประทับจิตฝังใจแฟนานุแฟน

ขณะที่โครงงาน “ก้าว GEEK” คือก้าวสำคัญแห่งการพัฒนา ต่อยอดของการเคลื่อนไหวจากโครงงานลักษณะเดียวกันในยุคพรรค  

อนาคตใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย นายก้องไกล ไวทยการ

นี่ย่อมสอดรับกับการเชื่อมร้อยอนาคตใหม่ ก้าวไกล และสอดร้อยกับจังหวะก้าวทางการเมืองของ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ

 

หากพรรคอนาคตใหม่ทำให้ภาพของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ภาพของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล มีความโดดเด่นในสถานะอันเป็นผู้นำและปักธงในทางความคิด

การที่พรรคก้าวไกลจะดูดและดึงเอาบทบาทของ นายพริษฐ์ วัชระสินธุ เข้าไปประสานเข้ากับ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ก็มิได้แปลก

เนื่องจากรากฐานในทางความคิดและในทางการเคลื่อนไหวของ นายพริษฐ์ วัชระสินธุ ในห้วงแห่งการเป็น”นิว เด็ม”อยู่ภายใน พรรคประชาธิปัตย์ก็มีความโดดเด่น

เป็นความโดดเด่นซึ่งแทบไม่ได้มีระยะห่างจากการพุ่งตัวแรงจากพรรคอนาคตใหม่เท่าใดนัก เมื่อผนึกพลังเป็น”รี-โซลูชั่น”

จึงกลายเป็นความแนบชิดกับก้าวหน้า ก้าวไกลโดยอัตโนมัติ

 

หากมองภาพการเข้ามาชิดใกล้กับคณะก้าวหน้าและเข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคก้าวไกลของ นายพริษฐ์ วัชระสินธุ ความเป็นจริงที่ เห็นอย่างเด่นชัดคืออะไร

คำตอบ 1 คือระยะห่างที่ถ่างออกจากพรรคประชาธิปัตย์

ยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ผนึกพลังร่วมกับ 250 ส.ว.และพรรคพลัง ประชารัฐในการต้านร่างรัฐธรรมนูญ”รี-โซลูชั่น”ยิ่งแจ่มชัด

แจ่มชัดว่าเส้นทาง นายพริษฐ์ วัชระสินธุ จะมุ่งไปทางใด