E-DUANG : การยัดเยียด กล่าวหา ซ้ายจัด ให้กับ รัฐธรรมนูญ “รี-โซลูชั่น”

ไม่ว่า ส.ว.อย่าง นายเสรี สุวรรณภานนท์ ไม่ว่า ส.ส.อย่าง นายชินวรรณ์ บุณยเกียรติ มองว่าความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ จาก”รี-โซลูชั่น”เป็นความพยายามของพวก”สุดโต่ง”

ต้องการล้มล้าง ต้องการโละเลิก จากที่เคยมี”สภาคู่”มาเป็นใน แบบ”สภาเดี่ยว”

บางคนถึงกับสวมหมวก”ซ้ายจุด”ให้กับ “ข้อเสนอ”

กระนั้น หากมองจากภาพของ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หากมองจากภาพของ นายกษิต ภิรมย์ หากมองจากภาพของ นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ ก็เริ่มไม่แน่ใจ

ไม่แน่ใจว่านักเรียนจากสหราชอาณาจักรอย่าง นายพริษฐ์ วัชร สินธุ นี้หรือที่เป็น”คนซ้ายจัด” ไม่แน่ใจว่านักเรียนจากสหรัฐอเมริกา อย่าง นายกษิต ภิรมย์ นี้หรือที่เป็น”คนซ้ายจัด”

นิยามความหมายแห่ง”สุดโต่ง”และ”ซ้ายจัด”จึงน่าสงสัย

ยิ่งเมื่อทีดีอาร์ไอเชิญ นายธงชัย วินิจจะกุล ออกมาพูดถึงจินตนาการใหม่ทางการเมืองที่เน้นให้เห็น”ขวาจัด”ที่ครอบงำ

ยิ่งทำให้สายตาที่มองไปยังคำ”ซ้ายจัด”มากไปด้วย”คำถาม”

 

ในฐานะที่เคยถูกจับกุมในสถานการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2519 นายธงชัย วินิจจะกุล มองบทบาทการเคลื่อนไหวของ”คนรุ่นใหม่”ในปัจ จุบันด้วยความเอ็นดู

เพราะว่าคำว่า”ซ้ายจัด”เมื่อ 40 กว่าปีก่อนนั้นมาพร้อมกับคำว่า สังคมนิยมและคอมมิวนิสต์

แต่คนอย่าง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ไปไม่ถึงระดับนั้น

หากจะกวาดไปกองรวมอยู่กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หรือนายปิยบุตร แสงกนกกุล ตลอดจน น.ส.พรรณิการ์ วานิช 3 คนนี้ก็ยืนยันในจุดยืนประชาธิปไตยของตน

การกวาดรวมคนอย่าง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ นายกษิต ภิ 

รมย์ ให้เป็น”คนหัวรุนแรง” หรือ”ซ้ายจัด”จึงมากด้วยคำถามตามมา

 

หากพรรคประชาธิปัตย์เห็นคนอย่าง นายกษิต ภิรมย์ เป็นคนหัวรุนแรงถึงขั้น”ซ้ายจัด” แล้วการมอบหมายตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้หมายความว่าอย่างไร

ยิ่งกรณีของ นายพริษฐ วัชรสินธุ ยิ่งมากด้วยความแคลงใจ

นิยามแห่งความคิดสุดโต่งจนถึงขั้นที่ระบุว่า”ซ้ายจัด”ในแวดวง การเมืองเดือนพฤศจิกายน 2564 จึงเป็นเรื่องขวนให้สงสัยต่อความหมายยิ่งนัก

สงสัยจนถึงขั้นต้องมีการสำรวจและทบทวนกันใหม่ได้แล้ว