E-DUANG : 12 ข้อกำหนด ผู้นำ การเมือง อนุสาสน์ ล่าสุด “โทนี่ วู้ดซั่ม”

ข้อกำหนดสเปกของ”ผู้นำ”พรุ่งนี้อันร่ายเรียงจากปากของ โทนี่ วู้ดซั่ม ผ่านช่องทางคลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์ คิด เคลื่อน ไทย จำนวน 12 ข้อกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง

เพราะ 1 ต้องมีหัวใจประชาธิปไตย 1 ต้องรักประชาชน 1 ต้อง เป็นคนรุ่นใหม่

1 ต้องเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนแปลงประเทศในทางที่ดี

1 ต้องมีวิสัยทัศน์ 1 ต้องไม่มองอะไรย้อนหลัง 1 ต้องคิดวันนี้และพรุ่งนี้ 1 ต้องศึกษาอดีตเป็นบทเรียน 1 ต้องทันโลก รักษาผลประโยชน์ของประเทศ

1 พูดแล้วต้องลงมือทำ

1 การเมืองระหว่างประเทศต้องแข็งแกร่ง 1 ต้องพูดภาษาอังกฤษกับผู้นำโลกได้

“ข้อกำหนด”นี้ทางกลุ่มแคร์ได้แยกแยะออกอย่างเป็นระบบ

ด้านหนึ่ง โทนี่ วู้ดซั่ม ไม่เพียงแต่ถ่ายสะท้อนจากความจัดเจนของตนทั้งที่เคยเป็น”ผู้นำ”และมีประสบการณ์”ร่วม”กับผู้นำคนอื่น

ด้านหนึ่ง ก็เป็นนิยามที่ก้าวพ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

มีการคาดหมายว่าขณะ โทนี่ วู้ดซั่ม ร่ายเรียงออกมาเป็นข้อกำหนดมีความเป็นไปได้ว่าทุกอย่างที่เป็น”ข้อกำหนด” ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่

ไม่มีอยู่ในตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งสิ้น

อนุสาสน์ทางการเมือง 12 ข้อนี้จึงเท่ากับเป็นการกลบฝัง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างสิ้นเชิง

ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถเดินหน้าไปต่อได้

แม้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จะยังเป็น”เครื่องมือ”โดยมี 250 ส.ว. เป็นหลักประกันอันมั่นคง แต่พลันที่อนุสาสน์ทั้ง 12 ข้อได้รับการแพร่ กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง

บทบาทของ 12 ข้อกำหนดนี้คือตะปูที่ตอกฝาโลง”ประยุทธ์”

 

แม้ว่า 12 ข้อกำหนดจะกลายเป็นอนุสาสน์ในทางการเมืองอันจำหลักหนักแน่นและมีเป้าหมายเพื่อเซาะทลายฐานกำแพงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้พังครืน และเป็นอาวุธขอ”เพื่อไทย”

ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นหลักการที่แม้กระ ทั่งภายในพรรคเพื่อไทยก็จะนำมาตรวจสอบ”ผู้นำ”ของตนไปด้วย

คำถามก็คือ จะเป็นไปตาม 12 ข้อกำหนดครบถ้วนหรือไม่