E-DUANG : การเชื่อมประสาน วง ”สามัญชน” เข้ากับ NGO อรทัย ผลภิญโญ

การปรากฏขึ้นของวงดนตรี”สามัญชน”ในการเปิดประชุมสามัญประ จำปี 2564 ของพรรคก้าวไกล เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาอย่างสามัญยิ่ง

เพราะวงดนตรี”สามัญชน”ก็เช่นเดียวกับวงดนตรี”คาราบาว” เมื่อได้รับการว่าจ้างก็สามารถไปได้

แอ๊ด คาราบาว เองก็แต่งเพลงพรรคการเมืองมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นพรรความหวังใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพรรคมวลชน ไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทย

กระนั้น หากใครติดตามบทบาทและการเคลื่อนไหวบนเวทีของวง”สามัญชน”ประสานเข้ากับเสียงแคนจาก พ่อใหญ่คำพอง พิลาสมบัติ ก็จะสัมผัสได้ในความกลมกลืน

“พ่อใหญ่คำพอง” ทำงานอยู่ในแวดวงนักพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอมาอย่างต่อเนื่องและตัดสินใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ”อนาคตใหม่”

ความต่อเนื่องนี้เองที่เชื่อมเข้ากับการมาของ”สามัญชน”

ความต่อเนื่องนี้เองที่ดูดดึงเอา นางอรทัย”ต่าย”ผลภิญโญ นักต่อสู้ที่เคยเรียงเคียงบ่า พ่อใหญ่สมบูรณ์ บุญปัญญา มายาวนาน

 

การปราศรัยยาวเหยียดของ นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ถอดความนัยอันเป็นรหัสในทางการเมืองที่เชื่อมระหว่างพรรคอนาคตใหม่กับพรรคก้าวไกลได้อย่างถึงกึ๋น

บ่งบอกให้รู้ว่าความคิดในการจัดตั้งพรรคการเมืองเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่จังหวัดมหาสารคาม

เป็นการคบคิดร่วมกันของอดีต”สหพันธ์นักศึกษา” 3 คน

ใน 3 คนนั้นมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มี นายชัยธวัช ตุลาธน และจากนั้นจึงเชื่อมเข้ากับ นายปิยบุตร แสงกนกกุล

พลันรากฐานความคิดของพรรคการเมือง”ใหม่”จึงก่อขึ้นและมุ่งมั่นที่จะพุ่งเป้าไปยัง”โครงสร้าง”ในทาง”ความคิด”

ปักธงทางความคิดเปลี่ยน”รัฐโบราณ”เข้าสู่”รัฐสมัยใหม่”

 

จากการดึงวงดนตรี”สามัญชน”เข้ามาร่วมในการเปิดประชุมจึงเป็นการเชื่อมเข้ากับการเคลื่อนไหวของนักพัฒนาเอกชนหรือ”เอ็นจีโอ” เข้ามาอย่างคึกคัก ตั้งแต่ยุค พ่อใหญ่สมบูรณ์ บุญปัญญา

อย่าได้แปลกใจหากจะได้ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด มาเป็นพลัง จะได้นักเคลื่อนไหวอย่าง “ต่าย”อรทัย ผลภิญโญ มาจากชัยภูมิ

นี่คือการขับเคลื่อน”ก้าวไกล”ไปบนหนทางที่”ก้าวหน้า