E-DUANG : เบื้องหลัง ความพร้อม การเมือง คำประกาศ ส่งสมัคร 350 เขต

คำประกาศความพร้อมในการส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงครบ 350 เขตกำลัง เป็นลักษณะ”ร่วม”อย่างหนึ่งของพรรคการเมือง

จัดได้ว่าเป็นพรรคการเมืองที่มุ่งหมายและเอาจริง

คล้อยหลังคำประกาศก็สามารถแยกจำแนก”ความพร้อม”ของแต่ละพรรคการเมืองออกมาอย่างเด่นชัด

ไม่เพียงแต่ทำให้พรรคก้าวไกลเข้าไปยืนอยู่ระนาบเดียวกันกับ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐโดยอัตโนมัติ หากแต่ยังบีบให้พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องยืนยัน

เพราะจำนวนผู้สมัคร 350 เขตบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในขอบเขตทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงความพร้อมในด้านตัวบุคคล หากแต่ยืนยันความพร้อมในด้านเงินทุน

ยิ่งกว่านั้น เป้าหมายก็มิได้อยู่ที่ ส.ส.ระบบเขตอย่างเดียว หากแต่ยังหมายถึงระบบบัญชีรายชื่ออีกด้วย

มีความสำเร็จอย่างน้อยก็ 2 ความสำเร็จที่ได้เป็น”หมุดหมาย”

 1 คือความสำเร็จในกระสวนของพรรคเพื่อไทย 1 คือความสำเร็จในกระสวนของพรรคอนาคตใหม่

ความสำเร็จที่พรรคเพื่อไทยได้รับเลือกเข้ามาเป็นอันดับ 1 ผลก็คือทำให้ไม่ได้ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว

พรรคเพื่อไทยจึงกำหนด”ยุทธศาสตร์”ทางการเมืองใหม่

ขณะเดียวกัน ความสำเร็จที่พรรคอนาคตใหม่ได้รับเลือกเป็นจำนวนมากกว่า 80 โดยด้านหลักเป็นระบบบัญชีรายชื่อขณะที่ด้าน รองคือระบบเขต

เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบกลายมาเป็นพรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันเส้นทางการเคลื่อนไหวในขอบเขตทั่วประเทศโดยหวังคะแนน จากคนรุ่นใหม่และในเขตเมืองเป็นด้านหลัก

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้าจึงแหลมคมยิ่ง

เป็นความแหลมคมที่จะพิสูจน์ทั้งแบบเพื่อไทยหรืออนาคตใหม่

คำถามก็คือ สถานการณ์ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ การแพร่ระบาดของโควิด

จะมีผลสะเทือนก่อให้เกิด”ภูมิทัศน์ใหม่”ทางการเมืองหรือไม่

 และภูมิทัศน์ใหม่ในทางการเมืองจะเป็นผลดีต่อพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย หรือพรรคก้าวไกลคำตอบอยู่ไม่ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยพิมพ์พรร
บทความถัดไปสุขุม วงประสิทธิ CEO พรหมชีวา บริษัทเอกชน ผู้นำด้าน Socail Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคมไทย ภายใต้สโลแกน ประชาชนคือหัวใจ