E-DUANG : ปฏิมา เพื่อไทย ปรับ LOOK ความเป็นจริง พลังประชารัฐ

การเคลื่อนไหวของ Tony Woodsome ก่อผลสะเทือนในทาง การเมืองอย่างเด่นชัด

เหมือนกับจะสะเทือนไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เพราะสิ่งที่ Tony Woodsome นำเสนอมาจากบทเรียน และความจัดเจนในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งเป็น”นายกรัฐมนตรี”มาก่อน

ทั้งยังเป็น “นายกรัฐมนตรี”ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในด้าน”การบริหาร”

ทิ้ง “ผลงาน” ในความทรงจำฝังอยู่ในใจของ”ประชาชน”

ขณะเดียวกัน ในเมื่อ Tony Woodsome ดำรงอยู่ในจุดอันเคยเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยมาก่อน ผลสะเทือนที่แน่นอนเด่นชัดจึงย่อมตกแก่พรรคเพื่อไทยไปโดยอัตโนมัติ

กระนั้น ผลสะเทือนก็มิได้มีแต่กับพรรคเพื่อไทยเท่านั้น

หากแต่ยังตกกระทบไปยังพรรคการเมืองอื่นที่มีบทบาทอยู่ในขณะนี้อย่างพรรคพลังประชารัฐอย่างมีนัยสำคัญ

ผลสะเทือนนี้แหละที่มากด้วยความละเอียดอ่อน

 

ความละเอียดอ่อนนี้สัมพันธ์กับรากฐานการเกิดขึ้นของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะมองในด้านโครงสร้าง ไม่ว่าจะมองในด้านตัวบุค คลมีความใกล้เคียงยิ่งกับพรรคไทยรักไทย

อย่ามองเพียงแต่ภาพของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อย่ามองเพียงภาพของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

ที่ละม้ายเหมือนกับเทียบเชิญต่อ นายเสนาะ เทียนทอง

แท้จริงแล้วบทบาทของ นายเสนาะ เทียนทอง ในพรรคไทยรัก ไทยก็เหมือนกับบทบาทของ นายเสนาะ เทียนทอง เมื่อออกจากพรรคชาติไทยเข้าไปอยู่ในพรรคความหวังใหม่

นี่ก็อีหรอบเดียวกับที่กำลังเกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐ

คำถามก็คือ พรรคเพื่อไทยและ Tony Woodsome จะทำอย่างไรจึงจะสร้างจุดต่างจากพรรคพลังประชารัฐได้

 

หากพรรคพลังประชารัฐมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคเพื่อไทยก็มี นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล มี ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง กระนั้นหรือ

ตรงนี้เองที่ Tony Woodsome จำเป็นต้องใช้บริการทางการเมืองผ่านกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย อย่างเป็นพิเศษ

เพื่อสร้าง”ปฏิมา”ใหม่ให้กับพรรคเพื่อไทยก่อน”การเลือกตั้ง”

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปโควิดวันนี้ (8 มิ.ย.) ติดเชื้อใหม่ 2,662 ราย ยอดสะสม 153,685 ราย เสียชีวิต 28 ราย