E-DUANG : ปริมาณ วัคซีน ในมือ”รัฐบาล” การสร้าง ความเชื่อมั่น “สังคม”

คำถามจากสภาพความเป็นจริงอันเกิดขึ้นใน 7 ปีของรัฐประหารนับแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา นำไปสู่สมมติฐานความเชื่อที่ว่าการเข้าสู่ปีที่ 8 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น่าจะไม่ราบรื่น

เป็นสภาวะที่ไม่ราบรื่นจากปัจจัยของ “โควิด” ซึ่งสะท้อนผ่านการจัดหาและตระเตรียมในเรื่อง”วัคซีน”เป็นสำคัญ

ความไม่ราบรื่นในที่นี้มิได้มองจากสภาพแห่งความล้มเหลวของการบริหารจัดการในห้วงนับแต่เข้าสู่สถานการณ์”ฉุกเฉิน”ในเดือนมีนาคม 2563 เป็นหมุดหมาย

เพราะจากเดือนมีนาคม 2563 มายังเดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันแม้แต่น้อยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสามารถนำพาประชาชนให้รอดปลอดภัยได้โดยราบรื่น

ตราบกระทั่งปลายเดือนพฤษภาคมและกำลังเหยียบบาทก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่ามี”วัคซีน”เท่าใด

การระงับแผน”วอล์ค อิน”ประสานการชะลอ”หมอพร้อม”

สร้างความไม่มั่นใจเป็นอย่างสูงว่าแผนการฉีด”วัคซีน”ประชาชนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะดำเนินไปอย่างไร

 

ข้อเรียกร้องล่าสุดของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ว่าขอให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดปริมาณการมีอยู่ของ”วัคซีน”ในมือจึงเป็นข้อเรียกร้องที่สำคัญและแหลมคม

ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหลักอย่าง”แอสตร้าฯ” ไม่ว่าจะวัคซีนรองอย่าง”ชิโนแว็ค”หรือวัคซีนทางเลือกอย่าง”ซิโนฟาร์ม”

มีความแจ่มชัดแล้วโดยพื้นฐานจากซิโนฟาร์มว่าจะเข้ามาในเดือนมิถุนายน 1 ล้านโดส ขณะเดียวกัน ยังไม่มีความแน่นอนของ”แอสตร้าฯ”ว่าจะสานต่อแผนฉีดวัคซีนในเดือนิถุนายนได้อย่างไร

ทั้งๆที่กระทรวงสาธารณสุขทำสัญญากับ”แอสตร้าฯ”ไม่ว่าโดยตรง ไม่ว่าโดยอ้อม

หรือว่า”สัญญา” จะกลายเป็น”ความลับ”ที่มิอาจเปิดเผยได้

 

ข้อเสนออันมาจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกโดย”ร่วม”ของประชาชนออกมาอย่างเด่นชัด

เพราะหาก”ไม่แน่นอน”ก็ยากที่จะวางแผนใดๆได้

ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโดยกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนของประชาชนแต่ละคนที่จะอาศัยการฉีดวัคซีนมาสร้างความมั่นใจ

ข้อเสนอนี้พุ่งตรงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 28 พ.ย. – 3 มิ.ย. 2564