E-DUANG : ปรากฏการณ์ “แม่สุ” แห่งราษมัม โกนผม ยาวสลวย ต่อชีวิต“ลูกรัก”

การเคลื่อนไหวทางการเมืองเกือบตลอดปี 2563 มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับการเคลื่อนไหวของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา อย่างยากจะแยกออกจากกัน

หลายคนอาจถือเอาปรากฏการณ์”เยาวชนปลดแอก”เมื่อเดือน กรกฎาคม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นเส้นแบ่ง

กระนั้น ก็ไม่อาจมองข้ามปรากฎการณ์ Flash Mob ในห้วงแห่งเดือนกุมภาพันธ์ไปได้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นที่ธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นที่จุฬา ไม่ว่าจะเป็นที่เกษตรศาสตร์

อย่าลืมเป็นอันขาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำคัญอย่างไร

สำคัญตรงที่เป็นเดือนที่มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สะท้อนให้เห็นว่าปรากฎการณ์ FlASH Mob นั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพรรคอนาคตใหม่

แม้ว่าจะต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในเดือนมีนาคม แต่ภายหลังจากการสงบลงในเดือนมิถุนายน พลันที่เข้าสู่เดือนกรกฎาคมก็หวนกลับมาอีก

 

การหวนกลับมาของการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งดำเนินการผ่านกลุ่ม”เยาวชนปลดแอก”ประสานเข้ากับ”กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”อย่างต่อเนื่อง

เมื่อผ่านเข้าเดือนสิงหาคมของ”เยาวชน/ประชาชนปลดแอก”ไม้นี้ก็ส่งต่อไปยัง”นักเรียน”อย่างมีนัยสำคัญ

นับแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นมา ปรากฏการณ์”กลุ่มนักเรียนเลว” บังเกิดขึ้นพร้อมกับสัญลักษณ์”โบว์ขาว”ประสานเข้ากับ การ”ชู 3 นิ้ว”

จากเดือนกรกฎาคม 2563 กระทั่งเดือนเมษายน 2564 ทุกการ เคลื่อนไหว ทุกการชุมนุมจะเกิดปรากฏการณ์”ชู 3 นิ้ว”อย่างคึกคัก

แม้กระทั่งในการเคลื่อนไหวของ”ประชาชนไม่ทน” แม้กระทั่งเมื่อเคารพธงชาติเวลา 18.00 น.

 

เหมือนกับการเคลื่อนไหวจะเป็นเรื่องของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา แต่เมื่อปรากฎการณ์”อดอาหาร”ของ”เพนกวิ้น”ขึ้นก็ทำให้ พื้นที่การเคลื่อนไหวซึมลึกเข้าไปในครอบครัว

บรรดาแม่ๆทั้งหลายเริ่มปรากฏตัวผ่าน”ราษมัม”และรูปแบบการประท้วงก็มีแม้กระทั่งการโกนผมเรียกร้องความเข้าใจ เห็นใจ

แม้จะเป็นการโกน ตัดออก แต่ก็เพื่อต่อชีวิต “ลูก”เพนกวิน

บทความก่อนหน้านี้The Dress Shirt by Button Up รวมพลัง มูลนิธิเดอะวอยซ์เสียงจากเรา ชวนช้อปคอลเลกชั่นพิเศษ รายได้เพื่อสัตว์ยากไร้
บทความถัดไปขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 2564