E-DUANG ; “คณะก้าวหน้า” เลือกตั้ง ท้องถิ่น ระดับ”เทศบาล”สะท้อนถึง”อบต.”

ชัยชนะของ”คณะก้าวหน้า”ในสนามเลือกตั้งระดับ”เทศบาล”กำลัง สร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างสูง

แม้จะเป็นเพียง 16 จากทั้งหมด 2 พันกว่าแห่ง

และจำนวน 16 แห่งนั้นก็มิได้เป็นเทศบาลในพื้นที่เขตเมืองอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างอึกทึกครึกโครม หากแต่เป็นเขตเทศบาลเล็กๆ

กระนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งระดับ”อบจ.”ก็ต้องถือว่าการเลือกตั้งระดับ”เทศบาล”กล่าวสำหรับ”คณะก้าวหน้า”แล้วมีพัฒนาการ

เนื่องจากในระดับนายกอบจ.ทั้ง 70 จังหวัดไม่มีผู้สมัครของ”คณะก้าวหน้า”ได้รับเลือกเลยแม้แต่คนเดียว ที่ได้ก็เพียงแต่ในระดับ สมาชิกอบจ.เพียงบางแห่งเท่านั้น

ตรงกันข้าม ในระดับ”เทศบาล”ปรากฏว่าคนของ”คณะก้าวหน้า”รุกคืบเข้าไปอย่างชนิดที่เรียกว่าซึมลึก

การแพร่ข่าวโดยเน้นด้าน”ล้มเหลว”จึงเท่ากับเป็น”ข่าวปลอม”

 

ไม่ว่านักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า ไม่ว่านักวิชาการจากจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ว่านักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบทสรุปตรงกันประการหนึ่ง

เห็นว่าในระดับ”เทศบาล”ถือว่าเป็นเขตเมือง และเป็นชุมชนอันประกอบด้วยคนชั้นกลาง ถือได้ว่าเป็น”คนเมือง”

เมื่อเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆย่อมจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี แม้จะมีอิทธิพลของ”บ้านใหญ่”แผ่ขยายเข้ามา แต่คนซึ่งเกาะติดอยู่กับพ้นที่ย่อมมีโอกาส

การเลือกตั้งในระดับ”เทศบาล”ถึงแม้จะมี “กระแส”เข้าครอบงำเหมือนกับการเลือกตั้งระดับชาติ แต่ก็ปฏิเสธมิได้ว่า”โซเชียล มีเดีย”ได้รุกคืบเข้าอย่างลึกซึ้ง

เห็นได้จากบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละกลุ่มต่างแข่งขันกันทำเวบเพจและใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียง

ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลในสมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลในหนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด อุดรธานี ล้วนมีกันถ้วนหน้า

 

การเลือกตั้งในระดับ”เทศบาล”มีผลตามมาแตกต่างไปจากการเลือกตั้งในระดับ”อบจ.”อย่างเห็นเด่นชัด นี่ย่อมเป็นสัญญาณไปยัง การเลือกตั้งในระดับ”อบต.”

แรงสะเทือนจากระดับ”เทศบาล” อันตกกระทบไปยังการเลือกตั้งในระดับ”อบต.”อย่างแน่นอน

หาก”คณะก้าวหน้า”ยังไม่เหน็ดเหนื่อย ยังไม่ท้อแท้

บทความก่อนหน้านี้โฟกัสพระเครื่อง : เหรียญหลวงพ่อคูณ 2517 มงคลที่ระลึกงานสมโภช พระประธาน วัดแจ้งนอก
บทความถัดไปเดินตามดาวปุสาคโม วันที่4-10เมษายน2564