E-DUANG : จับตา Tony Woodsome จังหวะก้าว ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

บทบาทอันแหลมคมและเด่นชัดเป็นอย่างยิ่งแห่งการปรากฏขึ้นของ Clubhouse คือ การสกรีนและคัดกรอง “คน”

ไม่ว่าในทาง “การเมือง” ไม่ว่าในทาง “ธุรกิจ”

ถามว่าทำไมความสนใจของสังคมจึงพุ่งไปยังการเข้ามาและร่วมใน Clubhouse ไม่ว่าจะของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่าจะของ Tony Woodsome

จำนวนคน”เรือนแสน”ที่ไหลเข้าไป “ร่วม” ภายในเวลาอันรวดเร็วเป็นคำตอบได้อย่างเป็นรูปธรรม

มิได้เป็นเพราะ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รูปหล่อ มิได้เป็นเพราะ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร่ำรวย มิได้เป็นเพราะ Tony Woodsome หน้าเหลี่ยม มิได้เป็นเพราะมั่งคั่ง

ตรงกันข้าม วิสัยทัศน์และการแสดงออกซึ่ง “ความคิด” ต่อแต่ละปัญหาต่างหากคือแรงจูงใจอันทรงความหมาย

เป็นความหมายในเชิงจุดประกาย สร้างความหวัง

การสามารถหลอมรวมเข้าไปในอยู่วงจรแห่งชีวิต ไต่กับยอดคลื่นแห่งยุคสมัยต่างหากคือคุณสมบัติสำคัญ

 

ถามว่าอายุเป็นเส้นแบ่งและชี้แสดงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ แน่นอน ยากยิ่งจะปฏิเสธได้

ในแง่ความรอบรู้ ในแง่ประสบการณ์ ความจัดเจน

กระนั้น เมื่อทั้ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ Tony Woodsome ทะยานอยู่บนยอดคลื่นแห่งยุคสมัย อายุก็แทบมิได้เป็นอุปสรรคขัดขวาง

เพราะ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็เพิ่งจะ 40 กว่า เพราะ Tony Woodsome ก็เคี่ยวกรำอยู่กับโลกมายาวนานจนใกล้แตะไปยังเลข 7

แต่ทั้ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ Tony Woodsome ก็สามารถสื่อกับ “คนรุ่นใหม่” ได้อย่างกลมกลืน

การเป็นรุ่นใหม่จึงมิได้เป็นเรื่องของ”อายุ”หากอยู่ที่”ความคิด”

อย่าได้แปลกใจที่ “วิสัยทัศน์” ของ 2 คนนี้กำลังได้รับความสนใจเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วและจำหลักหนักแน่น

 

จังหวะก้าวของสังคมดำรงอยู่บนความคาดหมาย เริ่มต้นจากประกายแห่งความหวัง การทะยานขึ้นมาอีกครั้งของ Tony Woodsome และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงสำคัญ

ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบกับการดำรงอยู่ของ”กลุ่มอำนาจ” โดยอัตโนมัติและแหลมคมยิ่งผ่านแต่ละวิสัยทัศน์

ใครตกยุค ใครกำลังทะยานไป”ข้างหน้า”อย่างคึกคัก

บทความก่อนหน้านี้ตรีผลา ตำรับยาที่ไม่ธรรมดา สร้างภูมิต้านโรคโควิด-19 ?
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 : โดย พิมพ์พรร