E-DUANG : เอกลักษณ์  #ม็อบ20กุมภาพันธ์ เอกลักษณ์ แนวทาง ชุมนุม สันติ

ใครที่ติดตามจากสถานการณ์ #ม็อบ13กุมภาพันธ์ คืบหน้ามายัง สถานการณ์ #ม็อบ20กุมภาพันธ์ ก็จะสัมผัสได้ในความเปลี่ยนแปลงอันถือได้ว่าเป็นมิติใหม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับและจัดโครงสร้างภายในขบวนของ “การ์ด”อย่างเงียบๆแต่ทรงพลัง

หากเปรียบเทียบกับที่เคยมีการประกาศอย่างอึกทึกครึกโครมในห้วงหลังการชุมนุมบนถนนอักษะถึง”ภาคีการ์ด”ที่รวมตัวกันมากกว่า 10 องค์กร คราวนี้ไม่ใช่แล้ว

เพราะการเกิดขึ้นของการ์ดในสถานการณ์#ม็อบ20กุมภาพันธ์ ปรากฏอย่างเรียบง่ายมีเพียงผ้าพันคอสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์และดำรงอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสิ้นการชุมนุม

ความเด่นชัดเป็นอย่างมากก็คือ การดำรงอยู่ของ”การ์ด”มิได้มีเป้าหมายเพื่อการปะทะหรือ”บวก” หากแต่เป็นการดำรงอยู่เพื่อรักษาและประกันความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุม

ที่สำคัญอย่างที่สุดจากสถานการณ์#ม็อบ20กุมภาพันธ์ คือการเน้นอย่างหนักแน่นในการชุมนุมที่สันติ ปราศจากอาวุธ

 

มีปฏิบัติการ IO ตั้งแต่ต้นในการให้ร้ายป้ายสีว่า #ม็อบ20กุมภา พันธ์จะมีระเบิดปิงปองเป็นจำนวนมาก ระบุลงไปด้วยซ้ำว่าเป็นการตระเตรียมของการ์ดหลักในที่ชุมนุม

น่ายินดีที่ “ราษฎร” ได้มีความตื่นตัวและดำเนินการทำความเข้าใจอย่างทันท่วงที

นั่นก็โดยการประกาศแนวทางสันติ ปราศจากอาวุธอย่างต่อเนื่อง นั่นก็โดยการใช้ทุกกลไกภายในพันธมิตรแห่งแนวร่วมในการสร้างความเข้าใจในเรื่องการชุมนุมโดยสันติ

เท่ากับทำให้กระบวนการเคลื่อนไหวอย่างสันติเป็นแนวทางหลัก เป็นการยืนยันไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์กรจัดตั้งของทางการที่จะแอบแฝงและเข้ามาสร้างสถานการณ์

สถานการณ์อย่างที่เห็นจาก #ม็อบ13กุมภาพันธ์มาแล้ว

เท่ากับ#ม็อบ20กุมภาพันธ์ได้ตระเตรียมในทางความคิดและลงมือปฏิบัติให้เห็นจริงตั้งแต่ต้นจนจบ

 

ความหมายของการชุมนุมอย่างสันติจึงเป็นแนวทางที่”ราษฎร”ยึดกุมและแสดงออกอย่างเด่นชัดเป็นลำดับนับแต่#ม็อบ20กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

บทบาทและความหมายที่สำคัญก็คือการชี้ให้เห็นว่าทุกพื้นที่สาธารณะสามารถชุมนุมได้เพราะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้

บทความก่อนหน้านี้สิ่งแวดล้อม : เรียกหา ‘กม.อากาศสะอาด’/ทวีศักดิ์ บุตรตัน