E-DUANG : ​บทบาท ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ​​แบบอย่าง สู่เทพไท เสนพงศ์

คำประกาศที่จะเล่นบท “ส.ส.นอกสภา” ของ นายเทพไท เสนพงศ์ เกิดขึ้นทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพแห่งส.ส.และตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี

หากเป็นคำประกาศในยุคก่อน สังคมก็อาจไม่แน่ใจและมองไม่ออกว่าวิถีของ นายเทพไท เสนพงศ์ จะเป็นอย่างไร

แต่เมื่อเป็นคำประกาศในเดือนมกราคม 2564 ก็กลายเป็นเรื่อง ธรรมดาอย่างสามัญยิ่งในทางการเมือง เพราะมิได้มีแต่ นายเทพไท เสนพงศ์ เท่านั้นที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองแล้วต้องการแสดงบทบาท

อดีต ส.ส.อย่าง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อย่าง นายปิยบุตร แสงกนกกุล อย่าง น.ส.พรรณิการ์ วานิช ถามว่าถูกตัดสิทธิทางการ เมืองหรือไม่

คำตอบแน่ชัดยิ่งภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนา คตใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี

ถามว่า ณ วันนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนก กุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช มีบทบาทในทางการเมืองหรือไม่

 

มองในแง่ตัวหนังสือพรรคอนาคตใหม่อาจมิได้ดำรงอยู่แล้วในทางกฎหมาย เนื่องจากถูกยุบ แต่กระบวนการของพรรคอนาคตใหม่ก็อวตารไปเป็น 1 พรรค 1 กลุ่มทางการเมือง

นั่นก็คือ พรรคก้าวไกลที่มี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้า มี นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ

นั่นก็คือ คณะก้าวหน้าที่มี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธาน มี นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นเลขาธิการ และ น.ส.พรรณิ การ์ วานิช ทำหน้าที่สื่อสารกับสังคม

มองไปยังรัฐสภา พรรคก้าวไกลก็มีบทบาทเป็นอย่างสูง ไม่ว่าในทางส่วนตัว ไม่ว่าเคลื่อนไหวร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นๆ มองไปยังคณะก้าวหน้าก็เพิ่งส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งในขั้นอบจ.

และกำลังวางแผนที่จะส่งคนลงในระดับ”เทศบาล”ทั่วประเทศ

จากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กระทั่งเดือนมกราคม 2564 บทบาทของพรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้ายิ่งคึกคัก

 

ไม่ว่าบทบาทของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่าบทบาทของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ไม่ว่าบทบาทของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช คือบท บาทของคนที่ไม่ยอมจำนน

ตรงนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ น่าจะเป็นแบบอย่างให้ นายเทพไท เสนพงศ์ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไรต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เผยกลุ่มที่ได้ฉีดก่อน 19 ล้านคน ‘ประยุทธ์’ ยันวัคซีนโควิด มีคุณภาพผ่าน อย.
บทความถัดไปพม่าฉีดวัคซีนโควิดแล้ว เริ่มที่เมืองหลวง สมาชิกสภาได้คิวศุกร์นี้