E-DUANG : ขบวนการ ปูทาง สร้างเงื่อนไข เงื่อนไข ไปสู่ การ”รัฐประหาร”

หากมีความสงสัยว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนก กุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา

คำถามก็คือ เหตุใดรัฐบาล เหตุใด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช้กลไกแห่งอำนาจรัฐเข้าไปจัดการ

เหตุใดจึงปล่อยให้ค้างคาอยู่แต่เพียง”คำกล่าวหา”

จากนั้นก็ใช้ปฏิบัติการ IO ด้านการข่าว หรือปฏิบัติการด้านจิตวิทยา มาเป็นเครื่องมือผ่านเครือข่ายทางการเมืองและสื่อบางเครือข่ายในการสร้างข่าว ปล่อยข่าว

เท่ากับ ทางหนึ่ง อาศัยการสร้างข่าวป้ายสี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช เพื่อสกัด ขัดขวางการเคลื่อนไหว

ทางหนึ่ง อาศัยการป้ายสี 3 คนนี้ไปป้ายสีการเคลื่อนไหวของ เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง ชักใย

อันเท่ากับเป็นการชกใต้เข็มขัดมากกว่าเปิดหน้าสู้กันตรงๆ

 

เนื่องจากยุทธศาสตร์ของผู้กุมอำนาจรัฐดำเนินไปในแบบไม่ตรงไปตรงมา จึงยิ่งขยายความขัดแย้งให้บานปลายและกลายเป็นเครื่องมือในทางการเมือง

ผลก็คือ ขบวนการเสื้อเหลืองมิได้เป็นขบวนการซึ่งจงรักภักดีและปกป้องสถาบันอย่างบริสุทธิ์และจริงใจ

หากแต่กลับกลายเป็นการอิงสถาบันเพื่อเป็น”เครื่องมือ”

เป็นเครื่องมือในการทำลายปรปักษ์หรือฝ่ายตรงข้ามในทางการเมือง เป็นเครื่องมือในการปกป้องและค้ำยันให้กับการสืบทอดและครองอำนาจของบางคนบางฝ่าย

เหมือนกับที่มีการใช้คนเสื้อเหลืองออกไปทำร้ายเยาวชน นัก เรียน นิสิตนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เหมือนกับการใช้คนเสื้อเหลืองไปทำร้าย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่นครศรีธรรมราช

โดยมีคนของรัฐบาลให้ความช่วยเหลือ หนุนเสริม ร่วมมือ

สะท้อนให้เห็นว่า ขบวนการเสื้อเหลืองมีส่วนในการสร้างความขัดแย้งและแบ่งแยกประชาชน

 

นับวันบทบาทของคนเสื้อเหลืองบางส่วนที่แนบแน่นอยู่กับกลไกของรัฐบาล ยิ่งจะทำให้เห็นว่าเป็นการดำเนินไปอย่างมีเจตนาแอบแฝงในทางการเมือง

เป็นการเมืองเพื่อ”ปูทาง”และสร้าง”เงื่อนไข”บางประการอันนำไปสู่การรัฐประหารในที่สุด

บทความก่อนหน้านี้รัฐสภาฯ จ่อแยกใบขานชื่อส.ว. เป็นสีพิเศษ โหวตแก้รธน.
บทความถัดไปองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า