E-DUANG :​อำนาจพิเศษ พลานุภาพพิเศษ กับสถานะ อานันท์ ปันยารชุน

แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุ พงษ์ เผ่าจินดา จะเคยนับถือ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในฐานะบุคคลที่ชมชอบกับการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

แต่พลันที่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ดันชื่อ นายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ความหงุดหงิด ไม่พอใจย่อมบังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

เพราะความรับรู้เฉพาะหน้าก็เท่ากับแสดงให้เห็นว่า พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในฐานะเป็นตัวปัญหา เพราะหากไม่เห็นว่าเป็น ตัวปัญหาก็คงไม่คิดเปลี่ยน

ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนด้วยการนำเอา นายอานันท์ ปันยารชุน เข้ามาเสียบแทน

ยิ่งกว่านั้น ยังเท่ากับต้องการชี้ให้สังคมเห็นว่า 6 กว่าปีแห่งการ รัฐประหารเข้ามาของคสช.โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอ ชา เป็น 6 กว่าปีแห่งการเสียเวลาเปล่า

เพราะหากมิได้เป็นการเสียเวลาเปล่าจำเป็นอะไรที่จะต้องเสนอชื่อ นายอานันท์ ปันยารชุน เข้ามาแทน

 

การเคลื่อนไหวของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ จึงน่าจะเป็นการเคลื่อนไหว ที่อาจจะเสียมากกว่าได้ ไม่เพียงแต่ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หงุดหงิดและไม่พอใจ

หากแม้กระทั่ง นายอานันท์ ปันยารชุน เองก็อาจต้องดำรงชีวิตด้วยความยากลำบากมากยิ่งขึ้น

เพราะย่อมจะถูก”เหล่”จากเหล่าผู้ทรงอำนาจในปัจจุบัน

1 เกิดความหวาดระแวง สงสัย ขณะเดียวกัน 1 อาจถูกมองและประเมินว่าเป็นการสมคิดกันระหว่าง นายอานันท์ ปันยารชุน กับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

เพราะเท่ากับเป็นการขับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่ากับเป็นการด้อยค่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยดึงเอา นายอานันท์ ปันยารชุน มาเปรียบเทียบ

ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า นายอานันท์ ปันยารชุน ล้วนอยู่ในสถานะที่ไม่พอใจ

 

คำถามก็คือการผลักดัน นายอานันท์ ปันยารชุน เข้าแทนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่นนี้จะกระทำได้ก็โดยผ่านการใช้อำนาจพิเศษ พลังพิเศษในทางการเมือง

เป็นพลังพิเศษ อำนาจพิเศษแบบใด

ไม่เพียงแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอบไม่ได้ แม้แต่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เองก็ตอบลำบาก

บทความก่อนหน้านี้วาทกรรมปิดอ่าว ? ข้อพิจารณาทางยุทธศาสตร์ : สุรชาติ บำรุงสุข
บทความถัดไปดาวกับดวง โดย พิมพ์พรร วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563