E-DUANG : จาก”กรณีบอส” ถึง “รัฐธรรมนูญ” พุ่งทะลุใส่จุด ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ไม่ว่าเรื่องของ “รัฐธรรมนูญ” ไม่ว่าเรื่องของ “บอส” มีทั้งลักษณะร่วมและความแตกต่าง

เพราะเรื่องของ”บอส”เกี่ยวกับคดี”อาชญากรรม”

เพราะเรื่องของ”รัฐธรรมนูญ”เป็นการจัดระเบียบและวางโครง สร้างทางการเมืองของประเทศ

แต่ก็ดำเนินไปอย่างมีลักษณะ”ร่วม”

ถามว่าเมื่อมีการหยิบยกปัญหาของ”รัฐธรรมนูญ”ขึ้นมาผู้คนจะนึกถึงอะไร และสัมพันธ์กับใคร

ตอบได้เลยว่า นึกถึง “รัฐประหาร”

ตอบได้เลยว่า นึกถึงการสืบทอดอำนาจทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ถามว่าเมื่อมีการหยิบยกปัญหา”บอส”ขึ้นมาจะนึกถึงอะไร

นึกถึงสภาพอันผิดปรกติของคดีที่ผุดขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นขบวนการภายหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

แล้วใบหน้าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ลอยเด่น

 

มีความพยายามจะอ้างอิงว่าคดีของ”บอส”เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2555 ในยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก่อน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะขึ้นมามีอำนาจ

แต่เมื่อมีการสืบสาวราวเรื่องก็เห็นในความผิดปกตินับแต่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา

ถึงอย่างไรก็อยู่ในยุคของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เหมือนกับกรณีของรัฐธรรมนูญอันกลายเป็นรัฐธรรมนูญเจ้าปัญหา สถานะอันโดดเด่นเป็นอย่างมากคือคำรับรองที่ว่า

“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพื่อพวกเรา”

เป็นการพูดโดยคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐ คำว่า พวกเราจึงหมายถึงพรรคพลังประชารัฐที่หนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

พรรคพลังประชารัฐที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้า

เห็นหรือไม่ว่า ไม่ว่ากรณีของ”บอส” ไม่ว่ากรณีของ”รัฐธรรมนูญ” ล้วนดำเนินไปในลักษณะแห่งคนละเรื่องเดียวกัน

 

ยิ่งกรณีของ”บอส”ได้รับการขุดคุ้ยและเปิดโปง ยิ่งทำให้เห็นถึงความ เลอะเทอะเปรอะเปื้อนของกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมในยุคแห่ง”รัฐประหาร”ครองเมือง

รัฐประหารซึ่งมีการยกร่าง”รัฐธรรมนูญ”ขึ้นมาโดยบรรดา”เนติบริกร”เพื่อการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร

คณะรัฐประหารอันมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า

บทความก่อนหน้านี้นพดล ย้ำ “แก้รัฐธรรมนูญ” ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น จะนำไปสู่ความปรองดองได้ พร้อมเสนอ3แนวทาง
บทความถัดไปชาวมะกัน 7.8 พันชีวิตอพยพหนีไฟป่าลูกยักษ์สูงแถบแคลิฟอร์เนีย ซ้ำเติมช่วงโรคระบาด