E-DUANG : หนทาง พิสูจน์ กำลังม้า กาลเวลา พิสูจน์ ก้าวไกล

คล้ายกับว่า 1 การแพร่ระบาดของไวรัส และ 1 ประกาศภาวะฉุก เฉิน จะกลายเป็นปัจจัยและข้อกำหนดในลักษณะ “จำกัด”การไหวเคลื่อนของมนุษย์

ไม่ว่าในทาง “ความคิด” ไม่ว่าในทาง “การเมือง”

แต่หากติดตามบทบาทของ “พรรคก้าวไกล”ก็จะเห็นได้ว่ามิได้ถูกจำกัด ไม่ว่าในทาง “ความคิด” ไม่ว่าในทาง “พื้นที่”การไหว เคลื่อนในทาง “การเมือง”

บางคนสามารถช่วงชิงโอกาสแม้กระทั่งระหว่างการสั่ง”อาหาร” มากิน บางคนสามารถช่วงชิงโอกาสแม้กระทั่งการปันเจล ปันใจให้กับประชาชน

การสร้าง”พื้นที่”ในทางความคิด กับ ทุกโอกาสและทุกเงื่อนไขจึงสำคัญและทรงความหมาย

 

ลักษณะเด่นของพรรคก้าวไกลสะท้อนการสืบทอดและต่อเนื่องจากลักษณะเด่นของพรรคอนาคตใหม่อย่างเด่นชัด เป็นรูปธรรม นั่นก็คือ การไม่ยอมจำนน

ไม่ว่าต่อเงื่อนไขในทางภววิสัยใดๆ ทั้งในทางความคิด ทั้งใน ทางการเมือง

เมื่อไม่ยอมจำนนก็สามารถสร้างเงื่อนไขให้กับตนเอง

พื้นฐานอย่างสำคัญคือความรู้ คือการแสวงหาความรู้ การสะสมและสร้างฐานข้อมูล ขณะเดียวกัน ก็รู้ว่าจะนำเอาความคิด ไปเผยแพร่โดยผ่านพาหะใดที่เหมาะสม

พาหะอันเป็นเครื่องมือที่ดีและเหมาะสมที่สุดในโลกสมัยใหม่ คือ อินเตอร์เน็ต คือ โซเชียล มีเดีย เท่ากับเป็นการสร้างสะพานเชื่อมเข้าหาประชาชน

ก่อปรากฏการณ์ใหม่ สร้างคุณูปการใหม่อย่างไม่ขาดสาย

 

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสก่อให้เกิดความมั่นใจว่าไวรัสได้ส่งผลสะเทือนอย่างล้ำลึก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในทางสังคม

ไม่ว่า “ความคิด” ไม่ว่า”การเมือง” แนวทางแบบเก่ามีแต่จะพังทลาย แนวทางแบบใหม่จักต้องปรากฏขึ้น

แต่ลักษณะ”ใหม่”จะเกิดได้ก็ต้องมาจากผู้ไม่ยอมจำนน

มีความพยายามในการทำลาย”พรรคอนาคตใหม่” แต่รูปธรรมจาก “พรรคก้าวไกล”ก็ยืนยันอย่างเด่นชัด

ยังคงเป็นการก้าวหน้า ก้าวไกล ไปสู่อนาคตไม่แปรเปลี่ยน

บทความก่อนหน้านี้กลาโหมเตรียมพร้อม แพทย์-พยาบาลทหาร ตั้งรพ.สนาม เสริมทัพสธ.
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 : โดย พิมพ์พรร