E-DUANG : การมาเยือน ของไวรัส โควิด กับการเขยื้อน ของวัฒนธรรม

การเลื่อนออกไปของ “โอลิมปิก”ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่คาดหมายอยู่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ”โลก” ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน”ญี่ปุ่น”

เหตุที่มีความคิดเช่นนี้เป็นพื้นฐานไม่เพียงแต่เพราะว่าสถานการณ์ไวรัส ระบาด มิได้เป็นเรื่องเฉพาะส่วน หากแต่เป็นเรื่องในระดับโลก ระดับสากล

ที่สำคัญคือความไม่พร้อมของประเทศสมาชิก ไม่เสี่ยงที่จะส่งนักกีฬาออกมา

ขณะเดียวกัน แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีความพร้อม มีความมั่นใจ แต่ในเมื่อสถานการณ์สากลไม่เอื้ออำนวยให้ ทางองค์การใหญ่และรวมถึงญี่ปุ่นก็จำเป็นต้องเลื่อน

นี่คือพลานุภาพของ”ไวรัส” นี่คือผลสะเทือนของ”โควิด”

 

อย่าว่าแต่การแข่งขันกีฬาเลยที่ต้องระงับ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นกีฬาเฉพาะอย่างสนามมวย หรือกระทั่งสนามม้าอันเป็นที่นิยมอย่างสูง

แม้กระทั่งวัฒนธรรมและประเพณีประจำชาติอันสืบทอดกันมายาวนานก็ได้รับผลสะเทือน

อย่างกรณีของ “ตรุษจีน” อย่างกรณีของ “ตรุษสงกรานต์”

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจ ฝังลึกกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมอันทรงพลังในทางความคิด แต่เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัส รุกเข้ามา

“ตรุษจีน”ก็ต้องระงับ “ตรุษสงกรานต์”ก็ต้องเลื่อนออกไปแม้จะมีการกำหนดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อถึงเวลา “ไวรัส” จะผ่อนเบาและสามารถจัดเฉลิมฉลองได้หรือไม่

นี่คือลักษณะ”โกลาหล” นี่คือภาวะอันเป็น”อนิจจัง”

 

ความจริงความเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ ไม่แน่นอน เป็นหลักการพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ดำรงอยู่ในโลก

ไม่ว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ไม่ว่าวิทยาศาสตร์สังคม

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอาจมองเห็นและสัมผัสได้ในแต่ละสรรพสิ่ง วิทยาศาสตร์อาจต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ยาวนานมากกว่า

แต่ก็ประจักษ์ในความล่มสลายของกรีก ของโรม

กล่าวสำหรับในช่วงชีวิตของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยในยุคแห่งสมัยใหม่ ยุคคอมพิวเตอร์ ต้องถือว่าไวรัส โควิด-19 นี้ร้ายแรง

ร้ายแรงต่อหน้าต่อตา การเปลี่ยนแปลงรุนแรง ล้ำลึก

บทความก่อนหน้านี้นักวิจัยเผยพบผู้ติดเชื้อครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว สถานการณ์ในไทยตามหลังมาเลเซีย 5 วัน
บทความถัดไปโอสถสภาร่วมส่งพลังสู้ไวรัสโคโรนา