E-DUANG : ตรวจสอบ อุณหภูมิ การเมืองไทย ผ่าน สถานการณ์ ไวรัส โควิด-๑๙

ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งตั้งแต่ก่อนสถานการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนกัน ยายน ๒๕๔๙ ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งตั้งแต่ก่อนสถานการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

เกิดเป็น “พันธมิตร” เกิดเป็นมวลมหาประชาชน”กปปส.” เกิดเป็น “นปช.”

เมื่อมาถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทุกคนล้วนมีชะตากรรมเดียวกัน

พลันที่ไข้หวัดใหญ่ ไวรัส โคโรนา หรือที่เรียกว่า โควิด-๑๙ ที่แพร่มาจากมหานครอู่ฮั่น ประเทศจีน เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทุกคนล้วนมีสภาพเหมือนกัน

ไวรัส โควิด-๑๙ ไม่เลือกว่าเป็นพวกเดียวกับรัฐบาล ไม่เลือกว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาล

เอกภาพแห่งผลสะเทือนจาก”ไวรัส”เป็นเช่นเดียวกัน

 

ถามว่าอะไรคือคำถามที่ตรงกันของประชาชาติไทย ณ เบื้องหน้าการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙

๑ คือ ถามว่าคนไทยจะรอดปลอดภัยได้อย่างไร

ขณะเดียวกัน ๑ คือ ภายหลังจากพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสแล้วสังคมประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

คำถามแรกทุกสายตามองไปยัง “รัฐบาล”

ประเด็นอยู่ที่ว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างความมั่นใจได้มากน้อยเพียงใด

เปรียบเทียบกับจีน เปรียบเทียบกับสิงคโปร์

นี่มิได้เป็นการเปรียบเทียบในเรื่องมาตรการของผู้นำ หากแต่ยังเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพและการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ของตนเอง

ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะเริ่มมีฉันทามติ”ร่วม”เด่นชัดยิ่งขึ้น

 

ในท่ามกลางการแก้ไขปัญหาเกิดคำถามขึ้นในสังคมจีนหรือไม่ เกิดคำ ถามขึ้นในสังคมสิงคโปร์หรือไม่

มีกลิ่นและข่าวปล่อยในเรื่อง “รัฐประหาร” หรือไม่

กลิ่นของรัฐประหาร การถกเถียงกันในประเด็นอันเกี่ยวกับรัฐประหารคือ อาการอย่างหนึ่งของโรค ที่สะท้อนความแตกต่างกันของแต่ละสังคมของแต่ละประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ จึงเป็นสถาน การณ์อันทรงความหมายยิ่งสำหรับสังคมไทย

เป็นการตรวจสอบอุณหภูมิการเมือง อุณหภูมิทางสังคม

บทความก่อนหน้านี้เปิดอาณาจักรบิวติก้า สกินแคร์ กับ “ต้นอ้อ ภัทธีมา” ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง
บทความถัดไป“วิโรจน์” ยัน “ก้าวไกล” ไม่มีการครอบงำจากอดีตอนค. ลั่น ทำงานเข้มเหมือนเดิมไม่กลัวถูกยุบซ้ำ