E-DUANG : ​จุดเทียน เปิดไฟ สมาร์ทโฟน จิตร ภูมิศักดิ์ เกิดอีกครั้งครา

เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่า ปรากฏการณ์จุดเทียน เปิดไฟ สมาร์ท โฟน ตะโกนขับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการต่อสู้ในทางความคิดที่พัฒนาไปสู่การต่อสู้ในทางการเมือง

สัมผัสได้จากการหยิบยก”นาม” ของวีรชนคนกล้าในอดีต

ไม่ว่านามของ จิตร ภูมิศักดิ์ ไม่ว่านามของ วิชิต อมรกุล ล้วนสัม พันธ์กับประวัติศาสตร์ของการต่อสู้

รับรู้ได้ผ่าน “บทเพลง” และ “บทกวี”

ไม่ว่าจะเป็นบทเพลง “แสงดาวแห่งศรัทธา” ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากภาพยนต์เรื่อง”เหยื่ออธรรม”

ไม่ว่าจะเป็นบทกวี “ตื่นเถิดเสรีชน อย่างยอมทุนก้มหน้าฝืน” ไม่ว่าจะเป็นบทกวี”หยาดน้ำตา ประชาไทย ในวันนี้”

นี่คือการเชื่อม “อดีต” เข้ากับความเป็นจริงใน “ปัจจุบัน”

 

ต้องยอมรับว่า แม้เรื่องราวของ จิตร ภูมิศักดิ์ ไม่ว่าจะเป็นการถูกโยนบก ไม่ว่าการถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดเมื่อปี ๒๕๐๙ แดดลบเงาจางหาย

เป็นเรื่องเก่า ตั้งแต่ยุคก่อน ๒๕๐๐ แต่รายละเอียดได้รับการรื้อฟื้นก่อนสถานการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๑๖

เช่นเดียวกับบทกวีของ รวี โดมพระจันทร์

“ตื่นเถิดเสรีชน อย่ายอมทนก้มหน้าฝืน” กระหึ่มขึ้นในการชุมนุมประท้วงปว.๑๑๙ บริเวณหน้าศาลสถิตยุติธรรมหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๔

และเมื่อเกิดสถานการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๑๖ บทกวี”หยาดน้ำตา ประชาไท ในวันนี้” จึงได้รับการรจนาจากปลายปากของ วิสา คัญทัพ

ทั้งหมดนี้คือการเอาอดีตมา”รับใช้”สถานการณ์ในปัจจุบัน

 

เมื่อเกิดปรากฏการณ์จุดเทียน เปิดไฟ สมาร์ทโฟน ตะโกนขับไล่เผด็จ การ การเชื่อมต่อระหว่างประวัติศาสตร์เดือนตุลาคม ๒๕๑๖ กับสถาน การณ์และความเป็นจริงในปัจจุบันจึงได้เริ่มขึ้น

นี่คือการต่อสู้ในทาง “ความคิด” อันนำไปสู่การเคลื่อนไหวในทาง “การเมือง”

ชี้ให้เห็นว่าบางความคิดดำรงอยู่ในลักษณะ”มาก่อนกาล”

เป็นการเชื่อมร้อยระหว่างยุคก่อน ๒๕๐๐ มายังยุคก่อนและหลัง ๒๕๑๖ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับยุค ๒๕๖๓

คำตอบของสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ไม่นานก็จะรู้

บทความก่อนหน้านี้รอง ปธ.สภา แจงลงมติหนุน 6รมต.เหตุฝ่ายค้านอภิปรายมีแต่ลม ไร้รายละเอียด
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันอังคาร 3 มีนาคม 2563 : โดย พิมพ์พรร