E-DUANG : ​กรรมาธิการ ป้องกัน รัฐประหาร ​การรุกอีกก้าว จาก อนาคตใหม่

คำประกาศจากพรรคอนาคตใหม่ที่จะยื่นญัตติด่วนจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันการรัฐประหาร คือ การรุกทาง การเมืองอีกก้าว

แม้จะล้มเหลวจากความพยายามเสนอญัตติด่วนจัดตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาประกาศคำสั่งคสช.

คล้ายกับพรรคอนาคตใหม่ช่วงชิงโอกาสที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยกคำร้องคดีล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือที่เรียกว่า”คดีอิลลูมินาติ”

แต่ในความเป็นจริงญัตติใหม่นี้มิได้เพิ่งคิดขึ้นตรงกันข้ามได้ยื่นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรนานแล้ว และได้เวลาอันเหมาะสมในการ บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเท่านั้น

นี่คือญัตติที่จะตรวจสอบจิตวิญญาณแห่ง”ประชาธิปไตย”อีกครั้ง

 

หากพิจารณาจากคำแถลงปิดคดีอิลลูมินาติที่พรรคอนาคตใหม่นำเสนอในห้วงแห่งการพิจารณาวินิจฉัย ประสานกับคำแถลงหลาย ต่อหลายครั้งจากพรรคอนาคตใหม่

ประสานกับญัตติด่วนโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาประกาศและคำสั่งคสช.

ประสานกับ”นโยบาย”ของพรรคอนาคตใหม่

ก็จะมองเห็นว่า นี่คือกระบวนการในทางความคิดที่เริ่มนโยบาย ปฏิรูปกองทัพ โดยรูปธรรมสำคัญก็คือ แยกกองทัพออกจากการเมือง ทำกองทัพให้เป็นสถาบันทางทหารมืออาชีพ

เพราะว่าการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นนับแต่เปลี่ยน แปลงการปกครองเมื่อเดือนมิถุนายน 2475 เป็นต้นล้วนมาจากการรัฐประหาร

และผู้ที่จะทำรัฐประหารได้ก็คือทหาร ก็คือกองทัพ

 

พลันที่ญัตติด่วนจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันการรัฐประหารเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร ก็เท่ากับเป็นการตรวจสอบอย่างมีนัยสำคัญ

เป้าหมายสำคัญคือ ตรวจสอบพรรคการเมือง ตรวจสอบนักการเมือง

ใครเห็นด้วยกับรัฐประหาร ใครไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร

ที่แหลมคมเป็นอย่างยิ่ง คือนำเอารัฐประหารแต่ละครั้งในประวัติ ศาสตร์การเมืองของไทยมาสังเคราะห์ วิเคราะห์

ชี้ให้เห็นว่ารัฐประหารคือปรปักษ์แห่งระบอบประชาธิปไตย

บทความก่อนหน้านี้ส.ว.เดินหน้าต่อ โหวตงบ’63 ‘สมชาย’ ชี้ เสียบบัตรแทนกัน ต่างกับตอน พ.ร.บ. 2 ล้านล้าน
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 : โดย พิมพ์พรร