E-DUANG : ​​​อุปสรรค ขวากหนาม 2 รายทาง กิจกรรม เสริมสุขภาพ “วิ่งไล่ลุง”

จุดต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกิจกรรม”วิ่งไล่ลุง” กับ กิจกรรม”เดิน เชียร์ลุง” อยู่ตรงไหน

มิได้อยู่ที่ 1 วิ่งไล่ มิได้อยู่ที่ 1 เดินเชียร์

มิได้อยู่ที่ 1 จำนวนคนเข้าร่วม”วิ่งไล่ลุง”  จำนวนคนเข้าร่วม”เดิน เชียร์ลุง”

มิได้อยู่ที่บรรยากาศอันสะท้อนผ่าน”ภาพ”

1 เหมือนเป็นที่ชุมนุมของคนรุ่นใหม่โดยมีผู้เฒ่ามาให้กำลังใจ 1 เหมือนเป็นการสังสรรค์ของคนวัยเกษียณโดยมีการตีกลองสะบัดไชย การฟ้อนเป็นองค์ประกอบ

1 เหมือนแต่ละก้าวย่างของ “วิ่งไล่ลุง”ยากลำบากอย่างยิ่ง 1 เด่นชัดว่า “เดินเชียร์ลุง” ราบรื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขา

หากอยู่ตรงที่ไม่มีใครเชื่อว่า”วิ่งไล่ลุง”จะจัดได้

 

ขอให้ย้อนกลับไปสำรวจดูเส้นทางของกิจกรรม”วิ่งไล่ลุง”จะสัมผัสได้ในอุปสรรคและขวากหนาม

เริ่มตั้งแต่ “สถานที่” แถลงข่าว

ตอนต้นประกาศว่าจะเป็นสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ แต่ก็ถูกกดดันกระทั่งเจ้าของสถานที่ต้องร้องขอให้ย้าย

ต่อมาประกาศว่าจะเป็นโรงแรมรัตนโกสินทร์

แต่ก็ถูกกดดันกระทั่งเจ้าของโรงแรมไม่อาจอนุญาตได้ จำเป็นต้องแถลงข่าวข้างถนนและไปลงเอยที่ท่าพระจันทร์

ยิ่งกว่านั้นจุดวิ่ง จุดจัดกิจกรรมยังถูกบีบจนต้องย้าย

นั่นก็คือ บีบจากที่กำหนดว่าจะเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีเป้าหมายวิ่งบนถนนราชดำเนินถึงอนุ สาวรีย์ประชาธิปไตย

ต้องย้ายไปยัง สวนรถไฟ เขตจตุจักร ในที่สุด

 

จะทำความเข้าใจต่อสภาพของกิจกรรม”วิ่งไล่ลุง”จำเป็นต้องมองอย่างมีการสังเคราะห์

1 เปรียบเทียบกับความราบรื่นของ”เดินเชียร์ลุง”

ขณะเดียวกัน 1 เปรียบเทียบกับอุปสรรคขวากหนามที่กิจกรรม”วิ่งไล่ลุง”ประสบ

มิใช่อุปสรรคอันเกิดที่กรุงเทพมหานครแห่งเดียว

ตรงกันข้าม มาตรการที่ใช้ในกรุงเทพมหานครได้กลายเป็นบรรทัดฐานนำไปใช้ในต่างจังหวัด

หนักหนาสาหัสกว่าจะได้จัด”วิ่งไล่ลุง”ในทางเป็นจริง

บทความก่อนหน้านี้ภาพยนตร์/ นพมาส แววหงส์ / STAR WARS : THE RISE OF SKYWALKER ‘อวสาน’
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 : โดย พิมพ์พรร