E-DUANG : แผนงาน รณรงค์ ทางการเมือง แผนงาน ของ ธนาธร อนาคตใหม่

ปฏิกิริยาต่อการลาออกจากกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบ ประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ นายธนาธร จึง รุ่งเรืองกิจ เป็นไปตามความคาดหมาย

ไม่ว่าจะมาจากโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะมาจากอดีตส.ส.สอบตก ไม่ว่าจะมาจากคอลัมนิสต์

ลักษณะ”ร่วม”อย่างหนึ่งก็คือ บทสรุปที่ว่าลาออกอย่างมีแผน

หากใครรับฟัง”ธนาธรไลฟ์”ในตอนค่ำวันเดียวกันนั้นก็จะประจักษ์ว่าเหตุผลใดที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลาออก นั่นก็คือต้อง การมาเคลื่อนไหวรณรงค์ร่วมกับประชาชน

ตรงนี้แหละที่นำไปสู่การตีความและคาดหมายแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่ประเมินว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวบนท้องถนน

จำนวนหนึ่งมองเห็นภาพในแบบเดียวกันกับ”ฮ่องกง”

 

ความคาดหมายในลักษณะนี้มิได้เป็นเรื่องใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ต่อบทบาทที่เอาการเอางานยิ่งของพรรคอนา คตใหม่

คำที่คนของพรรคพลังประชารัฐระบุอยู่เสมอก็คือ ไม่ควรเคลื่อนไหวนอกสภา ไม่ควรชวนคนลงบนท้องถนน

นี่เป็นความเคยชินจากสถานการณ์และการเคลื่อนไหวในอดีต

ไม่ว่าจะเป็นก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่าจะเป็นก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

ทั้งๆที่นี่เป็นสถานการณ์ในห้วงปลายปี 2562 และกำลังเข้าสู่ปี 2563 เป็นสถานการณ์การต่อสู้บนเวทีรัฐสภาเข้มข้น เป็นสถานการณ์ ที่พรรคอนาคตใหม่เน้นการรณรงค์ทางการเมือง

เป็นการรณรงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนในรัฐสภาบรรลุเป้าหมายในทางเป็นจริง

 

บทบาทของพรรคอนาคตใหม่ บทบาทของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงเป็นบทบาทที่พรรคการเมืองสมควรต้องมี สมควรต้องทำอย่างจริงจังเพื่อระดมการสนับสนุนจากมวลชน

ลำพังการเสนอร่างพรบ.การเกณฑ์ทหารเพื่อทำให้”ท.ทหาร ทันสมัย”อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ

จำเป็นต้องให้สังคมในวงกว้างมีความเข้าใจด้วย

การจัดเฟซบุ๊คไลฟ์เพื่อนำเอารายละเอียด”เงินนอกงบประมาณ”ในกองทัพมาแจกแจงจึงมีความจำเป็น

นี่คืองานของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ของพรรคอนาคตใหม่

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนที่รัก/นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ /อยากกินตับอ่อนของเธอ
บทความถัดไปม็อบอิรักนองเลือด กระสุนจริงสาดใส่ตายเป็นใบไม้ร่วง