E-DUANG : ​กระบวนท่า แบบ “อิลลูมินาติ” กับ แคมเปญ # อยู่ไม่เป็น-ปัง

พลันที่ # อยู่ไม่เป็น(สุข) ปรากฏตามมาจาก #อยู่ไม่เป็น ก็เท่ากับสะท้อนให้เห็นรูปธรรมแห่งผลสะเทือน

ไม่ว่าด้วยรูปของ # ไม่ว่าด้วยรูปของ”ภาพล้อ”

ในอีกด้านของผลสะเทือนความหมายย่อมหมายความด้วยว่าเป็นการติดไปกับ”กับดัก”อันวางเอาไว้อย่างแยบยล

ยิ่งกว่านั้น เมื่อจังหวะก้าวที่ 2 ได้รับการ LAUNCE

ไม่ว่าจะมองจากด้าน “การทหาร” ไม่ว่าจะมองจากด้าน”การ เมือง” ไม่ว่าจะมองจากด้าน “การตลาด”

มีความแจ่มชัดอย่างที่สุดใน “เป้าหมาย”

ดำเนินไปตามกระสวนอันเคยได้รับความสำเร็จมาแล้วในการเปิดตัว FUTURISTA ก่อนเดือนมีนาคม

“สาร”ครั้งนี้เป็นการสื่อไปยัง”อิลลูมินาติ”โดยตรง(ฮา)

 

ปัญหาอันเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่กำลังจะได้รับการปรับทุกข์อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการอีกครั้ง

1 เป็นปัญหาที่พรรคอนาคตใหม่ประสบโดยตรง

1 เป็นปัญหาที่กระจายไปยัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไปยัง นายปิยบุตร แสงกนกกุล ไปยัง น.ส.พรรณิการ์ วานิช

3 คนนี้ถือได้ว่าเป็น”แม่เหล็ก”ของพรรค

โดยพื้นฐานการเปิดแคมเพญ # อยู่ไม่เป็น เหมือนกับเป็นการปรับทุกข์ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการปรับทุกข์ในลักษณะ “ผูกมิตร”ในทางความคิด ในทางความรู้สึก

แน่นอน แรงดาลใจอย่างสำคัญย่อมมาจากชะตากรรมที่พรรค อนาคตใหม่กำลังประสบจากการประสานกลยุทธ์ LAWFARE อย่างเป็นระบบระหว่างปฏิบัติการ IO กับคดีความ

คำวินิจฉัยในวันที่ 20 พฤศจิกายน คือ เส้นแบ่ง คือ สันปันน้ำ

 

หากประเมินจากท่วงทำนองการเปิด # อยู่ไม่เป็น ประสานกับรูปแบบการนำเสนอ

ไม่ว่าระลอกที่ 1 ไม่ระลอกที่ 2

สัมผัสได้อย่างแจ่มชัดว่า # อยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่มิได้ตีวงกว้าง

หากแต่เจาะเฉพาะไปยัง “เป้าหมาย”ตรง

นั่นก็คือ เป้าอันเป็นรากฐานที่แท้ของคะแนนเสียง 6.3 ล้านอันได้มาเมื่อเดือนมีนาคม

นั่นก็คือ คนรุ่นใหม่ นั่นก็คือ นิวโหวตเตอร์

บทความก่อนหน้านี้ขอร้องประชาชน! ช่วงลอยกระทง “ไม่ปล่อยโคมลอย”ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
บทความถัดไปดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 : โดย พิมพ์พรร