E-DUANG : ​​สภาพ ดำรงอยู่ ของความจริง ความจริงแท้ ความจริง”ลวง”

พลันที่มีการชี้ชวนให้ศึกษามาตรา 255 กับมาตรา 256 จากรัฐธรรม นูญ พ.ศ.2562 อย่สงถี่ถ้วน

อาการ”ตาสว่าง”ก็จะบังเกิด

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายของ กอ.รมน. ที่ไปยื่นฟ้อง 9 นักการ เมือง 2 นักวิชาการ และ 1 ผู้ดำเนินการเสวนา

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐ

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงอารมณ์อย่างสุดเดชสุดฤทธิ์ของนายทหาร บางคน นักการเมืองบางคน

เพราะ 2 มาตราบ่งบอกอย่างเด่นชัดว่าเป็นไปไม่ได้

จากสถานการณ์ ณ ลานวัฒนธรรม ไปยังคำบรรยายพิเศษว่าด้วยแผ่นดินของเราจึงฉายให้เห็นความเป็นจริง

ความเป็นจริงที่”แท้” กับความเป็นจริงที่”ลวง”

 

แม้ในความเป็นจริงเชิงวิทยาศาสตร์จะมีเพียงความจริงเดียว นั่นก็คือ ความจริงที่”จริงแท้”

แต่ก็ต้องยอมรับต่อความพยายามจากความจริง”ลวง”

ก็อย่างที่มีนายทหารบางคนเดินถือป้ายไปในทุกเวทีที่มีการเสวนาเขียนข้อความ “แยกแผ่นดิน”

อย่าได้แปลกใจที่ กอ.รมน. เพียงได้ยินถ้อยปรารภจากบางนักวิชาการในทำนองที่ว่า อยากให้มีการถกแถลงอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญ

ก็บังเกิดอาการหวาดผวาถึงขั้นต้องเดินทางไปร้องทุกข์ กล่าวโทษว่าผิดมาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา

ที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริง ไม่ฟังความให้รอบด้าน

ซ้ำร้ายเมื่อไม่รู้ข้อเท็จจริงก็พยายามสร้างความจริง”ลวง” ความจริงในลักษณะ”เสกปั้น”ขึ้นมาหลอกหลอนตนเอง

 

อาการหลอกหลอนในทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในเครื่อง แบบบางคนที่ตกอยู่ในโครงครอบการเมือง การทหาร อันตกค้างจากยุค “สงครามเย็น”

ไม่ว่าจะเป็นระดับ”ร้อยเอก” ไม่ว่าจะเป็นระดับ”พลตรี” ไม่ว่าจะเป็นระดับ”พลเอก”

เพียงเห็นอาการสั่นไหวของ”ใบตอง” ก็เกิดความหวาด

เกิดสภาพ”มโน”ในทางความรู้สึกสร้างความจริง”ลวง”ขึ้นมาแล้วร้องเอะอะโวยวาย

บทความก่อนหน้านี้อุรุดา โควินท์ / อาหารไม่เคยโดดเดี่ยว : กำไรอาจไม่ใช่เงิน
บทความถัดไปดาวกับดวง 14-20 ตุลาคม : โดย ปุสาคโม