E-DUANG : เพื่อไทย เปลี่ยนผ่าน สันติ เข้าสู่ยุค สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพื่อไทยดำเนินไปตามกฎแห่งพัฒ นาการที่”ใหม”กำลังเข้าไปแทนที่ “เก่า”

เห็นได้จากตัว “หัวหน้าพรรค”

นั่นก็คือ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เข้าไปแทนที่ พล.ต.ท.วิ โรจน์ เปาอินทร์

เห็นได้จากตัว “เลขาธิการพรรค”

นั่นก็คือ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เข้าไปแทนที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย

ความน่าสนใจอยู่ตรงไหน

ความน่าสนใจอยู่ตรงที่เป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติ เป็นการเปลี่ยนผ่านด้วยความยินยอมพร้อมใจ

และโดยกระบวนการเลือกตั้งภายในพรรค

 

อาจมีข่าวลือข่าวปล่อยเกิดขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนปมขัดแย้งและการต่อสู้ภายในพรรคเพื่อไทย

แต่บทบาทของ นายภูมิธรรม เวชยชัย ก็งดงาม

งดงามในการอธิบายถึงความจำเป็นในตัวหัวหน้าพรรค งด งามในมารยาททางการเมือง

เหตุผลไม่ซับซ้อน

ในเมื่อตำแหน่ง”ผู้นำฝ่ายค้าน”จำเป็นต้องนั่งอยู่ในสภา ใน เมื่อหัวหน้าพรรคคนเดิมไม่ได้เป็น ส.ส.ก็จำเป็นต้องนำเอาคนที่ เป็น ส.ส.มา

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ จึงเข้าไปแทน พล.ต.อ.วิโรจน์ เปา อินทร์ ด้วยประการฉะนี้

ขณะเดียวกัน เลขาธิการพรรคมาพร้อมกับหัวหน้าพรรค ใน เมื่อหัวหน้าพรรคอำลาจากไปก็มีเหตุผลอันสมควรที่เลขาธิการ พรรคจะต้องตามไปด้วย

การอำลาของ พล.ต.อ.วิโรจน์ แสงสนิท การอำลาของ นาย ภูมิธรรม เวชยชัย จึงชอบ

 

การผัดเปลี่ยนระหว่าง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับ พล.ต.ท.วิโรจน์ แสงสนิท การผัดเปลี่ยนระหว่าง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ กับ นายภูมิธรรม เวชยชัยจึงเป็นไปตามวาระ ตามความเหมาะสม

จากนี้การนำพาพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในมือของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประสานเข้ากับ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

เป็นการเข้าสู่อีกยุคหนึ่งของพรรคเพื่อไทย

บทความก่อนหน้านี้“อัยการธนกฤต”เปิดลิสต์ประกาศคำสั่ง คสช.ที่น่าสนใจมีผลใช้ต่อในรัฐบาลเลือกตั้ง
บทความถัดไปธนาธร แนะ วีรชน เลิกวิธีคิดยุคสงครามเย็น ความน่าเชื่อถือรัฐบาลอยู่ที่เนื้อในและตัวคน