วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

E-DAUNG

E-DUANG : ท่วงทำนอง แบบ อนาคตใหม่ ไร้เดียงสา หรือ “เขี้ยวลากดิน”

เหตุใดบรรดาลุงๆป้าๆ ไม่ว่าจะเป็น "ลุงเสรี" หรือ"ป้าสินจัย"จึงเกิด อาการช็อกอย่างรุนแรง ต่อกระแสและความนิยมต่อพรรคอนาคต ใหม่ และโดยเฉพาะต่อ"ธนาธร ปิยบุ...

E-DUANG : จาก 11 ส.ส. 11 พรรคการเมือง มาถึง 250 ส.ว. รายรับ รายจ่าย

เหมือนกับการได้มาซึ่ง 250 ส.ว.คือชัยชนะ คือความมั่นใจที่จะทำ ให้การต่อท่อแห่งอำนาจจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มายังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม...

E-DUANG : เตือนจาก ธนาธร อนาคตใหม่ ไปยัง ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย

ข้อเสนอ"ปิดสวิตช์ ส.ว."จากพรรคอนาคตใหม่ มีความสัมพันธ์กับ การลงนามร่วมเป็นสัตยาบัน ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม อย่างแนบแน่น เพราะเป้า...

E-DUANG : ธรรมชาติ การเมือง การเลือกตั้ง ธรรมชาติ แห่งการต่อสู้ เพื่อชิงชัย

ไม่ว่าการลงสัตยาบันต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ 7 พรรคการ เมืองที่นำโดยพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าการเสนอปิดสวิตช์ ส.ว.อันมาจากพรรคอนาคตใหม่ คือ รูปแบบหนึ่งภาย...

E-DUANG : เปลี่ยนผ่าน กินรวบ กินแบ่ง ผลสะเทือน จาก “เลือกตั้ง”

ทั้งๆที่ "รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพื่อพวกเรา"อย่างที่นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน สรุปอย่างรวบรัดภายในพรรคพลังประชารัฐ แต่ก็จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกนั่นเอ...

E-DUANG : สถานการณ์ หลัง 24 มีนาคม เสียงเพรียกหา “รัฐประหาร”

ทั้งๆที่อำนาจการควบคุมทางการเมืองยังอยู่ในมือของคสช. ทั้งๆที่ นับแต่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมาคสช.มีบท บาทเป็นอย่างสูงในการจัดแถวกองทัพ...

E-DUANG : ภาพ การเมืองเก่า ยุคคสช. สะท้อนผ่าน พลังประชารัฐ

ไม่ว่าภาพที่เห็นจากการคัดสรร 250 ส.ว.โดยคสช. ไม่ว่าภาพที่เห็นจากการใช้สูตรคำณวน ส.ส.บัญชีรายชื่อโดยกกต. ไม่ว่าภาพ การต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกับพรรคพลังป...

E-DUANG : อนาคต สยดสยอง น่ากลัว ของ รัฐบาล พลังประชารัฐ

การเกิดขึ้นของแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.เป็นธรรมชาติ 1 ในทางการเมือง การเกิดขึ้นของขั้วที่ 3 เพื่อต้านการกินรวบอำนาจของคสช.และพรรคพลังประชารั...

E-DUANG : จุดต่าง พรรคสภา พรรคมวลชน ศึกษา จากกรณี “อนาคตใหม่”

ไม่ว่าการประกาศเดินหน้าเขย่าการเมืองผ่านการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ไม่ว่าการนำเสนอมาตรการปิดสวิตช์บทบาทและความ หมายของ 250 ส.ว. สะท้อนลักษณะในทางการ...

E-DUANG : สถานะ การเมือง ประชาธิปัตย์ กับ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา

ไม่เพียงแต่การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกกต.ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม จะทรงความหมาย การชิงตำ แหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ทรงความหมาย ...

E-DUANG : ปรากฏการณ์ การเมือง ใหม่ หลังเลือกตั้ง 24 มีนาคม 62

ภายหลังการประกาศรับรอง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อย่าง เป็นทางการจากกกต. 1 ภาพของรัฐบาล"ใหม่"เริ่มมีความแจ่มชัด ในความแจ่มชัดนั้น 1 เราสัมผัส...

E-DUANG : อนิจจัง แห่ง การเลือกตั้ง บ่อนเซาะ ระบอบ”คสช.”

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 อาจเป็นการเปิดตัว "ระบอบ คสช."ขึ้นอย่างเก้ๆกังๆผ่าน"แม่น้ำ 5 สาย"และลงหลักปักฐานเป็น รูปธรรมมากขึ้นผ่านรัฐธรรมนูญ พ.ศ....


บทความยอดนิยม