ถนัดศรีชวนชิม/ เท่นอกกรอบ ‘เกษตรอินทรีย์’ เรียนรู้-ช้อปปิ้งที่ตลาดสุขใจ สวนสามพราน

ถนัดศรีชวนชิม

เท่นอกกรอบ

‘เกษตรอินทรีย์’

เรียนรู้-ช้อปปิ้งที่ตลาดสุขใจ

สวนสามพราน

 

สัปดาห์นี้มีเรื่องราวดีๆ มาบอกเล่า และเชิญชวนให้ไปร่วมงาน “สังคมสุขใจ” ที่ตลาดสุขใจ บริเวณด้านหน้าสวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ตลาดสุขใจ เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสามพรานโมเดล จะมีการจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 7 ถึง 9 ธันวาคม 2561 นี้ โดยสามพรานโมเดล ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกลุ่มภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานในแนวคิด “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล”

คุณอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 บอกมาว่า การจัดงานในปีนี้จะมีความพิเศษกว่าปีก่อนๆ เพราะจะมีการรวมพลังคนทั้งห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล ภายใต้แนวคิด “เท่นอกกรอบ”

เป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มาเที่ยวงานสังคมสุขใจในครั้งนี้ได้รู้จัก เข้าใจระบบอาหาร เห็นบทบาท และเห็นศักยภาพของตนเอง ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามวิถีที่แต่ละคนถนัดและสนใจ

คือ เป็นมากกว่าผู้บริโภคธรรมดา แต่เป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความตื่นตัวที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับระบบอาหารอย่างยั่งยืน

 

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ตลาดสุขใจ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศ ที่มาร่วมออกร้านเกือบ 300 บูธ

มีเวทีแบ่งปันความรู้ เติมแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตแบบเท่นอกกรอบ จากคนต้นแบบวงการเกษตรอินทรีย์ชื่อดัง อย่าง คุณโจน จันได ศูนย์พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ จ.เชียงใหม่ คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล จากกรีนเน็ต และคุณนคร ลิมปคุปตถาวร (เจ้าชายผัก)

สนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร โปรโมชั่นพิเศษท่องเที่ยววิถีอินทรีย์แบบเที่ยวให้เท่ต้องไปให้ถึง กับปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม

ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมตะกร้าหรือถุงผ้าสำหรับใส่ของที่ท่านจะเลือกซื้อหา หากมีแก้วน้ำ ช้อนส้อม กล่องข้าว ปิ่นโตส่วนตัวเตรียมไปด้วยก็จะดีมาก เพราะในงานนี้งดใช้ภาชนะโฟม ถุงหิ้วพลาสติก ขวดพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก

เกษตรกรที่ไปร่วมออกบูธจะใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กระทงใบตอง ในการบรรจุสินค้า

ขอเชิญไปเที่ยวชมและซื้อหาสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 วันที่ 7 ถึง 9 ธันวาคมนี้ ที่สวนสามพราน เปิดบริการเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. เข้างานฟรี ไม่เสียค่าผ่านประตู

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3432-2588 ถึง 93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล