มองไทยใหม่ : ทำความเข้าใจความหมายอื่นๆของคำว่า “กิ๊ก”

กิ๊ก กิ๊ก กิ๊ก กิ๊ก (ตอน ๒)

ย้อนอ่าน ตอน ๑

กิ๊ก คำที่ ๓ เป็นคำเกิดใหม่ในภาษาไทย ที่ยังไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

เป็นคำใช้ที่กันในวงการธุรกิจสมัยใหม่ หมายถึงรูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่บุคคลอาจจะมีอาชีพมากกว่า ๒ หรือ ๓ อาชีพ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการทำงานแบบ Gig Economy

ส่วนคนที่ทำงานเรียกว่า Gig Worker

อันที่จริงคำว่า gig ในภาษาอังกฤษก็มีอยู่หลายความหมาย ความหมายหนึ่งก็คือการแสดงแต่ละครั้งของนักดนตรีสมัยใหม่

อีกความหมายหนึ่งเป็นคำแสลง หมายถึง งานที่ทำในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งแต่เดิมหมายถึงงานแต่ละครั้งของนักแสดง

แต่ปัจจุบันหมายถึงงานในระยะสั้นๆ ทุกชนิด Gig Economy จึงหมายถึง งานระยะสั้น ทำแล้วจบเป็นครั้งๆ รับค่าตอบแทนเป็นชิ้นๆ มากน้อยตามปริมาณงานและคุณภาพ ความยากง่าย ไม่มีพันธสัญญากับนายจ้าง

เมื่อทำงานเสร็จ นายจ้างจะจ่ายเงินให้แล้วจบเพียงเท่านั้น

ในภาษาไทยมักเขียนคำนี้ว่า กิ๊ก อีโคโนมี กับ กิ๊ก เวิร์กเกอร์/กิ๊ก เวอร์กเกอร์ คำว่า กิ๊ก เขียนเลียนแบบคำว่า กิ๊ก คำที่ ๒ เพราะเป็นคำที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว อาชีพยอดนิยมของกิ๊ก เวิร์กเกอร์มีตั้งแต่งานรับจ้างทั่วไป เช่น ทำสวน ทำงานแม่บ้าน ทำงานเป็นบาริสต้าร้านกาแฟ ฯลฯ

ไปจนถึงงานที่ต้องมีทุน เช่น ขายสินค้าผ่านออนไลน์ ลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ

กิ๊ก คำที่ ๔ เป็นศัพท์ในวงการคอมพิวเตอร์ มาจากคำว่า giga- ซึ่งใช้เป็นคำนำหน้าหมายถึงจำนวนพันล้าน (นับแบบอเมริกัน)

คำนี้ออกเสียงกันเป็น ๒ อย่าง คือเป็นเสียง ก หรือ เสียง จ คนไทยชอบออกเสียงเป็น กิ๊ก มากกว่า จิ๊ก ถือได้ว่าเลียนแบบคำที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว คือคำว่า กิ๊ก ที่รู้จักกันดีก็คือ gigabyte ซึ่งหมายถึงหน่วยความจำประมาณหนึ่งพัน megabyte จำนวนหนึ่ง megabyte หมายถึงหน่วยความจำประมาณหนึ่งล้าน byte ส่วนจำนวนหนึ่ง byte ก็คือหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล ๑ อักขระ เช่น คำว่า computer ใช้ที่เก็บ ๘ byte หน่วยความจำขนาด ๑๒๘ กิ๊ก จึงเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล

ในปัจจุบันผู้ใช้คอมพิวเตอร์นิยมใช้หน่วยเก็บภายนอกขนาดเล็กที่มีหน่วยความจำขนาดต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น หน่วยเก็บที่ว่านี้สามารถนำเข้าไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ได้ทันทีเรียกกันว่า แฟรชไดรฟ์ (flash drive) แต่เนื่องจากมีขนาดเท่ากับหัวแม่มือจึงเรียกกันว่า ทัมบ์ไดร์ฟ (thumb drive)

คำว่า thumb นี้ความจริงออกเสียงว่า /Tรm/ สัญลักษณ์ที่หน้าตาเหมือนไข่ต้ม คืออักษรกรีกที่มีชื่อว่า theta ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษที่ไม่มีในภาษาไทย เสียงเสียดแทรกหมายถึงเสียงที่มีลมแทรกออกมานิดหนึ่ง ส่วนสัญลักษณ์ที่หน้าตาเหมือนกับตัว v กลับหัว แทนเสียงสระอะ/สระอาในภาษาไทย

ในภาษาไทย ท ทหาร เป็นเสียงไม่เสียดแทรก ในหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่อยู่ในระหว่างการเสนอจึงสมมติใช้ ธ ธง แทน แต่มิได้หมายความว่า ธ ธง มีเสียงเสียดแทรก เป็นการใช้สัญลักษณ์ต่างกันเพื่อให้รู้ว่าเสียงจากภาษาเดิมนั้นต่างกัน ถ้าเขียนตามหลักเกณฑ์ใหม่จะได้ว่า ธัม หรือ ธัมบ์ (ในกรณีที่ต้องการรักษารูป)

เริ่มจาก กิ๊ก แล้วก็มาจบลงที่หัวแม่มือจนได้

บทความก่อนหน้านี้ขอแสดงความนับถือ/ฉบับวันที่ 6-12 เมษายน 2561
บทความถัดไปธุรกิจบันเทิงเกาหลีจะไปต่ออีก ? ไปคุยกับ “สัว ศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย” ก้าวแรก…ในฐานะผู้จัดโชว์เกาหลี