สินค้าอะไรที่คนนิยมซื้อผ่านออนไลน์มากที่สุด ?

การตลาด ผสมผสาน ออนไลน์ กับออฟไลน์

ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทดันน์ฮัมบี้

เปิดเผย

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลให้ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

เห็นได้จากการขยายสาขาของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทำให้กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวดเดียวกัน หรือช่องทางการซื้อที่มีความหมายมากขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงนี้ทำให้การภักดีต่อแบรนด์ทำได้ยากขึ้น เช่นเดียวกับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ

ขณะเดียวกัน ยังพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคยังมีความหลากหลายมากขึ้น วิธีการตัดสินใจซื้อสินค้าก็มีความแตกต่างกันและมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้นักการตลาดทำงานยากขึ้น

จากการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าผ่านบัตรคลับการ์ดของห้างเทสโก้ โลตัส ที่มีกว่า 15 ล้านราย พบว่าการทำการตลาดแบบผสมผสานทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ (หน้าร้าน) สามารถกระตุ้นความสนใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า ณ จุดขายได้ดีกว่าการทำการตลาดออนไลน์อย่างเดียวและออฟไลน์อย่างเดียวถึงร้อยละ 43

กลุ่มสินค้าที่ลูกค้าให้ความสนใจคือ น้ำดื่ม นมพร้อมดื่ม สินค้าสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน กระดาษชำระและผ้าอ้อม

บทความก่อนหน้านี้ฐากูร บุนปาน : โลกใต้กะลา-เฟซบุ๊กเจ้าปัญหา
บทความถัดไปคนมองหนัง : “ฉากและชีวิต” – อีกหนึ่งเฉดสีของหนังชนบทไทยร่วมสมัย