ปาฏิหาริย์ – ยังมั่นใจจะมีเลือกตั้ง ก.พ.2562 ?

แม้ความมั่นใจการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่

จะไม่เต็มร้อย

แต่กระนั้น เมื่อเปิดให้จองจดทะเบียนพรรค กระแสในฟาก “อยากเลือกตั้ง” ก็คึกคัก

ถือเป็นภาวะขาขึ้นของกระแส “หย่อนบัตร”

อย่างไรก็ตาม มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่หือไม่อือกับเรื่องนี้

ยังคง “หมกมุ่น” อยู่กับแนวคิด “ไม่เลือกตั้ง” อย่างแน่วแน่

อย่างล่าสุด นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเพจ Thirachai Phuvanatnaranubala

หนุน “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ” ที่เสนอทางออกของประเทศไทย

ด้วย “ระบอบราชประชาสมาสัยสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

โดยเห็นว่า ถึงแม้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากทั้งการเลือกตั้ง ที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย และรัฐบาลเผด็จการทหาร ที่มาจากการรัฐประหารในยามที่รัฐบาลเลือกตั้งล้มเหลว

เหวี่ยงไปทางซ้ายที เหวี่ยงไปทางขวาที

เหมือนหนีเสือปะจระเข้

 

แต่ประเทศก็ไม่เห็นสงบสันติสุข เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข หมดความเหลื่อมล้ำต่ำสูง มีความเป็นธรรม พ้นจากความลำบากยากจนข้นแค้นเลย

ดร.อาทิตย์จึงเสนอว่า

“เรามีชนชาติ มีมรดกวัฒนธรรมความดีงามของชาติ

มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สร้าง หลอมรวม ปกป้อง จรรโลง ประเทศชาติให้มั่นคงยั่งยืนมาตลอดเวลาอันยาวนาน

เราจะไม่ลองคิดนำมรดกอันล้ำค่าของเรามาจรรโลงกอบกู้บ้านเมืองเราบ้างหรือ?

ประเทศไทยน่าจะเป็นสุวรรณภูมิแดนศิวิไลซ์ได้

ด้วยระบอบราชประชาสมาสัยสังคมธรรมาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

– รัฐบาลราชประชาสมาสัย

– รัฐสภาราชประชาสมาสัย

– รัฐธรรมนูญราชประชาสมาสัย

ในระบอบนี้ การเลือกตั้งผู้แทน และผู้บริหารประเทศ จะไม่ใช้วิธีเลือกผู้แทนแบบระบอบประชาธิปไตยดังที่ผ่านมา

แต่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการ “คัดเลือก” บุคคลจากสาขาอาชีพ หรือจากพื้นที่

โดยพิจารณาผลงานของบุคคลนั้นเป็นสำคัญ”

แม้นายธีรชัยออกตัวว่า เราย่อมจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด

แต่ที่แน่ๆ ก็คือ ประะทศไทยได้ระหกระเหินในระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก ผ่านมาเป็นเวลานานมากกว่า 80 ปี

โดยที่ขณะนี้ก็ยังไม่เห็นทางออกสำหรับการปรองดองทางการเมืองที่มั่นใจได้ 100%

จึงควรนำเอาข้อเสนอของ ดร.อาทิตย์ มาพิจารณา

จึงอย่าแปลกใจ ที่จะมีกลุ่มคนเคลื่อนไหว “ไม่เลือกตั้ง”

ออกมาเทกแอ๊กชั่นเป็นระยะๆ

โดยหวังว่า จะมี “ปาฏิหาริย์” เกิดขึ้นสวนกระแส “เราอยากเลือกตั้ง”